Toupper Tolower CPP

Girilen bir string i array de muhafaza ediyor. ve bunu önce bütün harflerini büyütüp yapıp yazdırıyor sonra hepsini küçük.


 


#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
main()
{
int i;
int len;
char s[100];
printf(“Enter a string : “);
gets(s);
len=strlen(s);
for(i=0;i<=len-1;i++)
{
printf(“%c”,toupper(s[i]));
}
printf(”
“);
for(i=0;i<=len-1;i++)
{
printf(“%c”,tolower(s[i]));
}
}


Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks
belgesi-467

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin