Ismarlama Dortgen CPP

Bir hammadde karakteri giriyorsunuz. Birde kenar uzunlugu giriyorsunuz. Program size o karakteri kullanarak bir dörthen oluşturuveriyor..


 


#include <stdio.h>
void square(int,char);
main()
{
int side;
char fillCharacter;
printf(“Enter a character and the side length :”);
scanf(“%c%d”,&fillCharacter,&side);
square(side,fillCharacter);
}
void square(int side,char fillCharacter)
{
int i,j;
for(i=1;i<=side;i++){
 for(j=1;j<=side;j++){
 printf(“%c”,fillCharacter);
 }
printf(”
“);
}
} 


Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks
belgesi-429

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin