A4

Avrupa ülkelerinde kullanılan standart daktilo kağıdı boyutu 210x297mm. Amerikan daktilo kağıt boyutu ise 8 1/2x 11 inçtir. A4 kağıt boyu, kağıt boyları için ISO satandartı olan 840x1189m. lik 1 metrekare ebadındaki A0 kağıdının bölünmesiyle elde edilir. Her boyda uzun kenarın yarıya bölünmesiyle bir küçük boya ulaşılır. Buna göre bir A4 sayfasının ebadı 1/16 metrekaredir.
Kaynak: Hacettepe Yayınları
belgesi-858

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin