9 Belge A

Accounting Software

Ticari bir işletmenin muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini bilgisayar vasıtasıyla düzenlemek amacıyla tasarlanmış yazılım. iyi bir yazılımın mali değerlerin girilmesi, belirli zamanlarda belirli dökümler haline getirilmesi, yıllık hesap cetvelleri çıkarılması, gelir ve gider tabloları hazırlanması borc ve alacakları gosterebilmesi gibi özellikleri olması gerekir. Girilecek bilgiler önemli olabileceğinden bu tür programların yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacıyla şifre…

Access Time

Bir bellek biriminin bilgi ya da veri’yi merkezi işlemciye (CPU) iletmesi için gereken süre. Bu süre CPU’nun bilgiyi istedigi an ile bilgiyi aldıgı an arasında gecen zamandır. En hızlı erişim zamanları RAM chip’lerine aittir. genellikle 70 nanosaniye. Video RAm’i ve disk suruculer genelde daha yavastir. Örneğin sabit disk sürücünün erişim zamanı genellikle 10-20milisaniye iken CD-ROM…

Acces Provider

Müşterilerine internete ulasma imkanı sağlayan firmalara verilen ad. Genelde musterinin odedigi aylık bir bedel karşılıgında firma musterisine internete modem vasıtasıyla baglanmaya imkan tanıyan yazılımı sunar. Kaynak: Hacettepe Yayınları belgesi-864

Accents

Telaffuz farklarını belirtmek için harflerin uzerine konulan ve M.Ö 200 yıllarında eski yunanca’nın aksanının korunması için Aristophanes tarafından kullanılmaya başlandığı soylenen işaretler. Bilgisayar programlarının çoğunlugu harfi ve aksanı tek bir karakter olarak algılar. Daha gelişmiş yazılımlar ise aksanı ve harfi ayrı ayrı görebilir; Bu sayede tüm aksanlar tüm harflerin üzerlerine yerlestirilebilir. Kaynak: Hacettepe Yayınları belgesi-863

Absolute Address

1. Bilgisayar belleginde tanimlanmis sabit bir adres.2. Hesap tablosu programında , bir formul baska bir hucreye kopyalandıgında kopyalama işlemiyle birlikte adresi sabit kalan hücre. Lotus 1-2-3 programında mutlak adresler satır ve kolon tanımlayıcılarının başına bir dolar işareti konarak belirtilir. Örneğin bir hücreye 2*$D$7 adresi girildiğinde $D$7 mutlak adresi belirtir. Formul baska bir hucreye kopyalandıgında $D$7…

ABS

BASIC ve diğer programlama dillerinde mutlak değer hesaplama işlevi. ABS işlevi negatif sayıları pozitife çevirirken pozitif sayılırı ve sıfırı oldugu gibi bırakır. Kaynak: Hacettepe Yayınları belgesi-860

Abend

Abnormal End kelimelerinin harflerinden olusmustur. Sıfırla bolunme ya da bellek yetmezligi gibi bir neden le bir programın kullanıcı tarafından kapatılmamasına rağmen sonlanması. Bu terim sadece IBM ve uyumlu sistemlerde kullanılır. Kaynak: Hacettepe Yayınları belgesi-859

A4

Avrupa ülkelerinde kullanılan standart daktilo kağıdı boyutu 210x297mm. Amerikan daktilo kağıt boyutu ise 8 1/2x 11 inçtir. A4 kağıt boyu, kağıt boyları için ISO satandartı olan 840x1189m. lik 1 metrekare ebadındaki A0 kağıdının bölünmesiyle elde edilir. Her boyda uzun kenarın yarıya bölünmesiyle bir küçük boya ulaşılır. Buna göre bir A4 sayfasının ebadı 1/16 metrekaredir. Kaynak:…