Access Time

Bir bellek biriminin bilgi ya da veri’yi merkezi işlemciye (CPU) iletmesi için gereken süre. Bu süre CPU’nun bilgiyi istedigi an ile bilgiyi aldıgı an arasında gecen zamandır. En hızlı erişim zamanları RAM chip’lerine aittir. genellikle 70 nanosaniye. Video RAm’i ve disk suruculer genelde daha yavastir. Örneğin sabit disk sürücünün erişim zamanı genellikle 10-20milisaniye iken CD-ROM sürücünün erişim zamanı 200milisaniye dolaylarındadır. CD-ROM un erişim zamanını etkileyen en önemli etkenlerden biri CD-ROM da bulunan verilerin niteliğidir.
Kaynak: Hacettepe Yayınları
belgesi-865

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin