Accents

Telaffuz farklarını belirtmek için harflerin uzerine konulan ve M.Ö 200 yıllarında eski yunanca’nın aksanının korunması için Aristophanes tarafından kullanılmaya başlandığı soylenen işaretler.

Bilgisayar programlarının çoğunlugu harfi ve aksanı tek bir karakter olarak algılar. Daha gelişmiş yazılımlar ise aksanı ve harfi ayrı ayrı görebilir; Bu sayede tüm aksanlar tüm harflerin üzerlerine yerlestirilebilir.
Kaynak: Hacettepe Yayınları
belgesi-863

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin