Aldanış

İzmir şehri ve vilâyetindeki Müslümanlar bu harekete acaba niçin karşı koymadılar?

 

Olaydan birkaç gün önce saraydan bir heyet İzmir’e gelmiş, işgalin geçici olacağına dair teminat vermiş, her ne pahasına olursa olsun kan dökülmesine sebebiyet verilmemesini istemişti. İstanbul hükûmeti de, İzmir Vilâyeti Valiliği’ne, silâhlı bir direnişe müsaade edilmemesi emrini vermişti. Böylece Yunanlılar İzmir’i kolayca işgal ettiler. Direniş ve mücadele ancak, adam öldürmeler ve yağmalar sonucu başladı.

 

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2657

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin