Alıcı Ve Rezonans Devreleri

Konunun başlığından anlayacağınız üzere konumuz elektronik ve elektroniğin iki önemli başlığı olan alıcılar ve rezonans devreleri…Ama isterseniz elektronik ve temel uğraşısı üzerine eğilerek konuya giriş yapalım.

       “ Düşük gerilim ve akım ile büyük sistemleri çalıştıran devreler bütününe elektronik devreleri denir.”Bu tanımlama bana ait olup,genel ve temel elektronik ile uğraşan okurlarım;bu tanımlamanın doğruluğunu tasdik edecektir.Elektronik sistemleri,bir devreden oluşmayıp;kompleks ve çok karmaşık devre bütünlerinden oluşmuştur.Amaç ise,düşük akım ve gerilim düzeylerini kullanarak yüksek gerilim ve akımları kontrol etmektir.Neden sadece akım demiyorum?Günümüzde kullanılan devre sistemlerinde düşük akım kullanılabilirliği ön planda değil mi?Belki bu soruyu bana yöneltmek isteyen okurlarım olacaktır…Doğrudur bu;ama bundan elli sene öncesine kadar kullanılan sistemler,gerilimim kontrolüne dayanıyordu;yani düşük gerilim ile yüksek gerilimlerin kontrol edilmesi sistemine dayanıyordu.Bundan elli sene öncesine kadar kullanılan elektronik araçlar çok büyüktü ve kullanılan en belirgin devre elemanı lambalardı.Lambaların kullanılma şekli ise;düşük gerilimi yöneterek yüksek gerilimleri kontrol etmek şeklinde olup günümüzde bu kavram neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.İlk yapılan bilgisayarın iki katlı bir bina kadar olduğu ve bu bilgisayarda kullanılan başlıca devre elemanının lambalar olduğu düşünülürse,lambaların ne kadar kullanışsız olduğu ortaya çıkmaktadır.20.yy’ın ikinci yarısından itibaren ise bilim yeni bir kavram ile tanışmıştır.Bu kavramın adı ise;yarıiletkenler ve teknolojisi…Bu zaman diliminden itibaren yarıiletkenler kullanılmaya başlanmış ve en bariz kullanılan devre elemanları ise transistörler olarak ortaya çıkmıştır.Transistörler ile beraber gerilim düzenekli devreler yerine küçük akımlar ile büyük akımları kontrol etme düzenekleri gelişmiştir.Daha sonraki yıllarda ise entegre sistemleri ile,devre elemanları daha ufak boyutlarda ve daha büyük verimlilikte yerlerini almıştır.

        Alıcı devreler dediğimiz devre sistemleri,elektroniğin olmazsa olmazları arasına girmiştir.Evimizde kullandığımız televizyonlardan,uçak sistemlerinde kullanılan telsizlere kadar bir çok yapının içerisine giren alıcı devrelerinde amaç;atmosferde olan dalgalardan kendi frekansına uygun olanları alarak kullanmaktır.İşte,bu uygun frekansları alırken kullanılan en belirgin özellikteki devreler ise rezonans devreleridir.Hiç bir alıcı,rezonans devresi olmadan çalışamaz.Rezonans devreleri sayesinde alıcının alacağı frekans ayarlanmakta ve diğer frekanstaki dalgalar geçememektedir.Alıcı devrelerin blog diyagramları incelendiği zaman,hepsinde frekans süzgeci olan rezonans devrelerinin kullanıldığı görülmektedir.Bu devrelere verilen adlar ise; televizyonlarda tuner devreleri,radyolarda tank devreleri…

        Bir başka yazımda buluşmak üzere…


belgesi-2230

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin