Lojistik Rntegreler

Fizik bilimi çok geniş kapsamlı bir bilim dalı olup,diğer bir çok bilim dalı ile de ilişkilendirilmiş ve iç içe geçmiş bir sistemler bütünü olarak yerini almıştır.Fiziğin sadece madde düzeneği ile ilgili bile binlerce alt bölümü oluşmuştur.Sadece yerçekimi ile ilgili bile binlerce alt hipotez oluşturlmuş,bunların ifadesi için ise alt dallarda fizik bölümleri oluşturulmuştur.

Fizikte bir çığırın oluşması ise yıldırımda oluşan şeyin aslında elektron hareketi olduğu sonucu ile doğmuştur.Bir de bu elektriğin durağan olup;bu elektrik tipinin akan türünün olduğununda tespiti ile olaylar daha ileri boyutta cereyan etmiştir.

Edison’dan sonra ise elektriğin şekil almasının mümkün olduğu saptanmıştır.Elektriğin değişik şekil ve biçimlerde şekillendirerek sese ve ışığa çevirilebileceği tespit edilmiş,20.yy’lın ikinci yarısından itibaren ise bu şekil alma çok ileri boyutlara ulaşmıştır.İki katlı bir ev büyüklüğünde de olsa ilk bilgisayarın yapılması da bu olayı desteklemiştir.Bu şekilde elektriğin şekil alması ile sonuçlanan sistemler bütününe ise elektronik adı verilmiştir.Elektronik,fizik bilimi içerisinde yer alan ve çok büyük bir bilgi kapsamına sahip olduğu için ayrı bir bölüm olarak ele alınan sistemler bütünüdür.

Yarı iletkenlerin keşfi ile beraber elektronik bilimi ayrı bir önem kazanmış ve ileriki dönem içerisinde dijital elektronik adı altında alt bir bölümde lojistik entegrelerle yapılan sistemler bütünü yerini almıştır.Bu sistemler bütünü binary sayı sistemine göre çalışmaktadır.Yani 0 ve 1 dizinleri şeklinde olan bir elektriksel ağ düzeneği şeklinde çalışan bir sistemler bütünü hazırlanmaktadır.Bunlardan 0 gerilimin var olmadığını göstermekte,1 ise gerilimin varlığını göstermektedir.Bunlar basit olarak ve kapısı denilen and gate;ve değil kapısı denilen nand gate;veya değil denilen or gate;veya değil adı verilen nor gate…Bu listeyi bu şekilde uzatmak mümkün,ancak en önemlileri yukarıda saydığım dört tanesidir.Bu yazımda ise and ve or kapılarını anlatmak istiyorum…

İki girişi olan ve bir and kapısı olan 4081 entegresini ele alalım.Bu entegre içerisinde yerleşmiş olan 4 adet and gate kapısı olup her birisinin iki girişi ve bir çıkışı vardır.Girişlere A ve B diyelim;çıkışa da Q adını verelim.Eğer her iki girişe gerilim uygularsanız çıkış olan Q’da gerilimin olduğunu görürsünüz.Girişlerden sadece birisine gerilim verir ve diğerine vermezseniz Q çıkışında gerilimin olmadığını görürsünüz.Yani ve kapısında şunu anlamalıyız;A ve B kapısının ikisinde gerilim olursa Q çıkışında gerilim olur,olmazsa olmaz…

7432 adı verilen entegre bir or gate entegresi olup,bu entegrede de or gate üniteleri iki girişlidir.Bu entegrede her iki girişe gerilim verildiğinde yada girişlerden birisine verilirse ve diğerine verilmese dahi çıkışta gerilimin olduğu görülür.Sadece girişlerin her ikisine gerilim verilmediği taktirde çıkışta gerilimin olmadığı görülür.Yani A veya B şeklinde bir anlama söz konusudur.İkisinden birisinde bile gerilim varsa çıkışta gerilim vardır…
Bir başka yazımda buluşmak üzere…

belgesi-2229

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin