Nand Ve Nor Gate

Kainata baktığımız zaman,her şeyin büyük bir denge içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz.Bu denge gerek makro ve gerekse mikro Dünya’da vardır.Bu denge sayesinde her şey yerli yerinde ve düzen içerisinde hareket etmektedir…
        Uzaya baktığımız zaman gezegenlerin,yıldızların,galaksilerin vb makro alemin büyük bir denge içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz.Bu denge o kadar hassastır ki,basit bir örnekleme olarak Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığını verebiliriz…Eğer Ay Dünya’ya daha yakın olsaydı muhtemelen çekim yasasına bağlı olarak çarpışma gerçekleşirdi.Eğer daha uzak olsaydı Dünya’nın çekim alanından kurtulur ve uzaya savrulur giderdi.
        Mikro aleme baktığımız zamanda bu dengenin var olduğunu görmekteyiz.Atomlarda yer alan bütün meteryaller büyük bir denge içerisinde ve hassas ölçümler altında yerleşmiştir.Atomda yer alan protondan nötrona ve elektrona varıncaya kadar hepsi büyük bir hassasiyet içerisinde yer almış ve öyle ki sayıları bile bu hassasiyetin önemini ifade eder tarzda yerleşmiştir.
        İnsanoğlu ise kainatta yer alan bu denge örneğini ele alarak,bunu teknik Dünya’ya taşımayı başarmıştır.En büyük teknik gelişmeleri ise,adına elektronik dedikleri ve elektronların hareketinin kontrolüne dayandırdıkları fizik altı bilimde sağlamışlardır.Özellikle yarı iletkenlerin keşfi ve bunların belli bir denge içerisinde kullanılmaları sonucu teknik bilimde patlamalar yaşanmıştır.
        Elektronik o kadar büyük bir teknik kavramdır ki,kendi içerisinde bile yüzlerce alt bölüme ayrılmıştır.Bu dallardan birisi ise dijital elektronik adı verilen teknik sınıflandırmadır.Yani sınıflandırmadan kastım lojik entegreler sınıflandırılmakta ve bunlar ile yapılan devrelerde sınıflandırılmaktadır…
        Bu sınıflandırma içerisinde kullanılan en güzel örnek ise cmos entegreler grubu içerisinde yer alan ve bünyesinde 4 ünitenin yer aldığı 4011 entegresidir.Bir nand gate entegresi olan bu entegrede bir üniteyi ele alır ve girişlerine A ve B,çıkışına ise C adını verirsek;A ve B girişlerinin birisine gerilim uygulanırsa diğerine uygulanmazsa C çıkışında gerilimin olduğunu görürüz;hakeza A ve B girişlerine gerilim uygulanmazsa o zamanda C çıkışında gerilimin olduğunu görürüz.C çıkışında gerilimin olmaması sadece girişler olan A ve B’ye aynı anda gerilimin uygulandığı durumlarda geçerlidir.
        Yine cmos entegreler grubu içerisinde yer alan ve bir nor gate olan 4001 entegresinde ise durum farklıdır…Bu entegre tiplemesinde de 4 ünite yer almakta,ancak çalışma sistemi farklı olmaktadır.Ünitelerden birisini ele alırsak;iki girişe aynı anda veya birsine bile gerilim uygulandığında çıkışta gerilimin olmadığını görürüz.Gerilimi çıkışta istiyorsak her iki girişten de gerilimi kesmeli,yani 0 durumuna getirmeliyiz.
        Bir başka yazımda görüşmek üzere…

webmaster@lutfisahin.com

 

belgesi-2228

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin