Bilim Adamlarının Fizikteki Buluşları

1897:Pieter Zeeman Joseph John Thomson;                                                                                     Zeeman, ışığın bir atom içindeki yüklü parçacıkların hareketi sonucu yayımlandığını
buldu.Thomson’da , elektronu keşfetti.

1900: Max Planck:
Karacisim ışınmasını kuantum enerji yayımı ile açıkladı. Kuantum kuramı böylece doğmuş oldu

1914:James Franck Gustav Hertz ;
bir elektron saçılım deneyiyle duragan durumların varlığını doğruladı.

1923: Arthur Compton;
x- ışınlarının elektronlarla etkileşimlerinde minyatür bilardo topları gibi davrandıklarını gözlemledi. Böylece ışığın parçacık davranışı hakkında yeni kanıtlar ortaya koydu.

1924: Erwin Schrödinger;
kuantum fiziğinin, “dalga mekaniği” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini geliştirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger denklemi” diye adlandırılan, bilimin en önemli formüllerinden birinide kapsıyordu.

1924: Satyedra Nath Bose Albert Einstein;
Kuantum parçacıklarını saymak için daha sonra Bose-Einstein  Ä°statistiği diye adlandırılacak olan yeni bir yöntem buldular. Ayrıca uç , derecelerde soğutulmuş atomların tek bir kuantum  durumuna yoğuşacaklarını önerdiler. “Bose-Einstein Yoğunlaşması”  1990’lı yıllarda deneysel olarak gerçekleştirildi.

1925:Wolfgang Pauli;
Aynı özelliklere sahip fermiyon türü iki parçacığın, aynı enerji düzeyinde bulunamıyacağını söyleyen “Dışlama Ä°lkesi”ni açıkladı.

1926;Erwin Schrodinger; 
Kuantum fiziginin,"dalga mekanigi" diye adlandirilan yeni betimlemesini gelistirdi.

1926: Enrico Fermi . Paul A-M. Dirac;
Ä°ki bilim adamı, kuantum mekaniğinin parçacıkları saymak için yeni bir yola gereksinme duyduğunu belirlediler. “Fermi-Pirac istatistiği”katıhal fiziğine kapıyı aradı.

1928: Dirac;
Elektronun karşı maddenin varığını da öngören relativistik bir kuramını ortaya koydu.

1934: Hideki Yukawa;
Çekirdek kuvvetlerinin, mezon denen ağır parçacıklarca ilettiği düşüncesini ortaya attı. Bunların elektromanyetik kuvvete aracılık eden fotonlarla benzer işlev yaptığını öne sürdü.

1946-48: Isidor ı.Rabi. Willis Lamb Polykarp Kusah;
Dirac kuramında tutarsızlıklar keşfetti.

1964: John S. Bell;
“Bell eşitsizlikleri” denen deneysel bir testle kuantum mekaniğinin bir sistem için en eksiksiz tamamı verip vermediğinin sınana bileceğini söyledi.

1964: Murray Gelln – Mann;
Madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi. Kuarkların varlığı 1969 yılında deneysel olarak kanıtladı.

belgesi-2382

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin