Buyuk Kucuk Sayi Tahmin Oyunu CPP

Bilgisayar random olarak 1 ile 1000 arasinda bir sayı tutuyor ve sizden bunu tahmin etmenizi bekliyor. Eğer söylediğiniz sayı bilgisayarın tahmininden küçükse LOW diyor. Büyükse HIGH diyor. Bunları göz önüne alarak bilgisayarın tuttuğu sayıyı bulmaya çalışıyorsunuz.


 


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void guessGame(void);
void guessGame(void)
{
randomize();
int x,answer;
int devam;
x=1+rand()%1000;
guess: printf(“Please type your guess
“);
scanf(“%i”,&answer);
if(answer==x)
{
printf(“Excellent You guessed the number
“);
printf(“would you like to continue?(y/n)”);
scanf(“%i”,&devam);
 if(devam==1){
 goto guess;}


}
else if(answer>x){
printf(“Too high. Try Again
“);
goto guess;
}
else if(answer<x){
printf(“too low. Try Again
“);
goto guess;
}
}
main()
{
printf(“I have a number between 1 and 1000
“);
printf(“Can you guess my number?”);
guessGame();


return 0;
}


Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks
belgesi-414

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin