Conjuctions

Likewise:Benzer Şekilde

As Opposed To:Aksine

On The Contrary:Aksine,tersine (2.Cümle başında kullanılır)

In Contrast:Aksine,tersine (2.cümle başında kullanılır)

In Contrast To:Aksine,tersine.(İsim başında kullanılır)

Vice Versa :Karşılıklı olarak

Nevertheless:Yine de,buna rağmen

Nonetheless:yine de,buna rağmen (ikinci cümle başında kullanılır)

Nothwithstanding:Rağmen (isim başında da,cümle başında da kullanılır)

Though:Rağmen,yine de

Although/Even Though:Rağmen (Although cümle başında kullanılır)

While:…iken (karşılaştırma yapılırken)

Otherwise:Aksi takdirde

On The One/Otherhand:Bir yandan..diğer yandan

However:Yine de,her nasılsa(sıralık iki cümle var ise ikinci cümlenin başında kullanılır)

Even So:Yine de

Just/All The Same: Rağmen

Despite:Rağmen..(İsim başında kullanılır)

Despite The Fact That:Rağmen.(Cümle başında kullanılır)

In Spite OF:Rağmen.(isim başında kullanılır)

Much As:Rağmen

In Addition:Ek olarak.(Cümle başında kullanılır)

In Addition To:Ek olarak..(isim başında kullanılır)

Besides:.. e Ek olarak ve ya hariç anlamında kullanılır.

Whereas:halbuki,rağmen

As Long As/So Long As:…dığı sürece

Assume/Assumin That:Farzet ki şöyle.

In Case:Durumunda..

In Order To:….için :(İsim başında kullanılır)

In Order That:….için.(Cümle başında kullanılır)

On Condition That:Şartıyla..(Cümle başında kullanılır)

Provided/Providing That:Eğer…

As If/As Though:Sanki…mış gibi

Only If:Ancak

Even If:…se bile

So As To:olması için,olsun diye

As a Result/Consequently:Sonuç olarak

Accordingly:Buna göre,uygun olarak

That’s Why:Bu nedenle..

 

That Is(To Say):Yani..

Since:Çünkü..

Because:Çünkü..

As:Bu nedenle;çünkü..

Owing To:…den dolayı(isim başlarında kullanılır)

Owing To The Fact:…den dolayı(cümle başlarında kullanılır)

Due To:..den dolayı(isim başlarında kullanılır)


belgesi-1717

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin