Dewey’in Ahlak Gelişimi Görüşü

Dewey’e göre ahlak gelişimi bireyin eğitimiyle yakından ilgilidir. Eğitim bireyde psikolojik fonksiyonlarının (zihinsel,duygusal,psikososyal) tam bir şekilde olgunlaşmasına olanak veren ortamların,şartlerın sağlanmasıdır. Eğitim söz edilen psikolojik boyutların gelişmesine yardımcı olurken bireyde değerler sisteminin gelişmesine de yardımcı olur. Bu bağlamda Dewey üç farklı ahlaki gelişim evresi sunmuştur.
        5.1-Gelenek Öncesi Düzey: Biyolojik ve sosyal dürtülerle güdülen ahlaki davranışları içeren evre
        5.2-Gelenek Sonrası Düzey: Bireyin içinde bulunduğu grubun değerlerini benimseyen evre
        5.3-Özerk Düzey: Bireyin davranışlarının kendi akıl yürütme ve karar vermesi ile oluşturduğu ,bireyin içinde bulunduğu grubun standartlarının irdeleyerek benimsediği evre. Dewey’in görüşleri kuramsal çerçevede kaldığından taraftar toplayamamıştır.

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin