Sosyal Öğrenme Kuramı

Sosyal öğrenme kuramı,ahlak gelişimi mekanizmasını diğer davranış kazanma mekanizmalarına benzer olduğu kabul etmektedir.Öğrenme ,model öğrenme,model alma ve taklit söz konusu öğrenme mekanizmasının .temel kavramlarıdır.Doğru yanlış değerlerinin ve standartlarının içselleştirilmesi psikoanalitik teorideki özdeşleşme sürecine benzer taklit sureci ile gerçekleştiği kabul edilir.Neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren kaynak elimizdedir.Çocuğun iyi bir modelle karşılaması iyi bir ahlak yapısının oluşumuna bağlıdır
Psikoanalitik teori,ahlak gelişimi esnasında id,ego ve süper ego kavramları ile açıklanır. Sosyal öğrenme kuramında ise gözleme dayanan veriler özdeşleşmeden sorumludur.
Sosyal öğrenme kuramına göre vicdan ve ahlak gelişimi ebeveyn ve diğer modeller önemlidir. Bu kurama göre çocuklar için küçük yaşta en çarpıcı örnekler ana babalardır. Aynı zamanda erken yaşlarda kazanılmış davranışların kalıcı olma özelliği daha fazladır.
belgesi-882

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin