Bilişsel Gelişim Kuramı

Ahlak gelişim ve vicdan anlayışının gelişmesinin bireyin düşünce süreçlerini tanımlayarak açıklar.Bu yaklaşım, sosyal öğrenme kuramının ahlak anlayışı değerlendirmesinden farklıdır. Sosyal öğrenme kuramı ahlak anlayışını davranış düzeyinde irdelerken Bilişsel gelişim kuramı ahlak anlayışını kişinin zihinsel süreçleri ve muhakeme anlayışı ile açıklama durumundadır
Ahlak anlayışı bireysel gelişim aşamaları çerçevesinde  gelişme gösterdiği kabul edilmektedir.
Bilişsel Gelişim kuramının kabul ettiği kuramlar şunlardır  :
Yaş gelişimi dönemlerine eşdeğer değildir.
Gelişim dönemleri hep aynı asamadan geçerek gelişim gösterir.
Her aşamada kendi içinde bir bütündür.    ,
Her aşamadaki gelişim süreci bir üst aşamadaki düşünce süreciyle bütünleşir.

Söz konusu kuramın önde gelen araştırmacıları Piaget Kohlberg’dir.
belgesi-883

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin