Gilligan’ın Ahlak Gelişimi Görüşleri

Corol Gilligan büyük ölçüde ahlak gelişimi üzerinde çalışan psikologdur. Kohlberg’in ahlak gelişimi aşamalarını kesin ve evrensel olmadığını savunmaktadır. Gilligan, Kohlberg’in orijinal örneklerinde kadınlara kapsamadığı halde kadınlarla ilgili genellemeler yaptığına dikkati çekmiştir. Kohlberg’e göre kadınlar üçüncü aşamadan sonra erkeklerden daha düşük düzeyde bir aşamada bulunma eğilimindedir.Gilligan kızların herhangi bir yetersizlik nedeniyle düşük bir düzeyde bulunmadıklarını ;ancak üçüncü düzeyden sonra toplumun beklentilerine ilişkin cinsiyet farklılıklarının açık hale geldiğini cinsiyet farklılıklarının açık hale geldiğini belirmektedir. Üçüncü aşamanın ahlak gelişim özelliği olan , başkalarına iyilik ve yardım etme,başkalarını hoşnut etme ve benzeri özellikler, çoğu toplumda kızlardan beklenen özelliklerdir. Gilligan’a göre kızlar bu beklentiyi karşılama ve onay görme çabası içinde olduklarından ahlak gelişimi bakımında bu dönemi aşamamış gibi görülmektedirler. Sassen,Haon ve arkadaşları da Gilligan’ın görüşünü desteklemektedir.
Gillligan,ergenin genç yetişkin olgunluğa eriştiğinde,hem kızlar hem de erkekler ,Kohlberg’in gelenek sonrası dönem olarak düşündüğü ahlak gelişimini daha ötesinde olgun olarak görevlerini yerine getirebileceklerine inanmaktadır. Gilligan’a göre ahlak gelişiminde önemli olan şey Kohlberg’in belirttiği gibi bir sonraki gelişim düzeyine ulaşmak değil”ahlak sevgisini”kazanmaktır. (Senemoğlu,1997,s;75)

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin