Gıdalarda Kül Tayini

 
  
 
Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır.
  
 
Porselen krozeler kullanılmadan bir gün önce içerisine nitrik asit (HNO3) koyularak bekletilir. Ertesi gün önce musluk suyu ile iyice çalkalanır daha sonra saf sudan geçirilerek kurutulduktan sonra sabit tartıma getirilir. Krozenin darası kaydedilir (M1). Daha sonra numuneden 3-5 g örnek krozeye tartılarak alınır. Krozeler bir gece 110 ºC’da etüvde bekletilir. Böylece örneğin yavaş yavaş kuruması sağlanır. Aksi taktirde kül fırınına direkt koyulduğu zaman sıçramalar meydana gelir. Daha sonra 520 ºC’deki kül fırınına koyularak 5-6 saat bekletilir.Bu sürenin sonunda eğer karbonlaşmış kısım varsa süre biraz daha uzatılır. Daha sonra krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir ve tartım alınır (M2).
  
 
% Kül =  [ (M2-M1) / m ] x 100
                     
M2= Yakmadan sonraki kroze+ kül  ağırlığı
M1= Sabit tartıma getirilen krozenin ağırlığı
m =  Alınan örnek ağırlığı
 
Eğer kurumaddede sonuç isteniyorsa yukarıdaki değer 100/Km faktörü ile çarpılır.
Km= Numunenin  100 gramının içerdiği kuru madde miktarıdır.
 
01.04. Kullanılan Malzemeler
Analitik Terazi
  
  
 
Kül gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. 
 
 
% 67’lik etil alkol 
 
 
Porselen krozeler kullanılmadan bir gün önce içerisine nitrik asit (HNO3) koyularak bekletilir. Ertesi gün önce musluk suyu ile iyice çalkalanır daha sonra saf sudan geçirilerek kurutulduktan sonra sabit tartıma getirilir. Krozenin darası kaydedilir (M1). Daha sonra numuneden 3-5 g örnek krozeye tartılarak alınır.  Kül fırınında yakma işlemine geçmeden önce yaklaşık 300-350 ºC  ön yakma işlemi uygulanır. Örneklerin üzerine % 67’lik etil alkolden 2 ml koyularak kül fırınına koyulur. Krozeler alev aldığı zaman dışarı alınarak alevin sönmesi beklenir ve tekrar fırına koyulur. Bu işleme krozelerin kül fırının içerisinde alev almayana kadar devam edilir. Daha sonra sıcaklık 500-550 ºC’a ayarlanarak 7-8 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda eğer karbonlaşmış kısım varsa süre biraz daha uzatılır. Daha sonra krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir ve tartım alınır (M2).
  
 
% Kül =  [ (M2-M1) / m ] x 100
 
M2 = Yakmadan sonraki kroze+ kül  ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirlen krozenin ağırlığı
m =  Alınan örnek ağırlığı
 
Eğer kurumaddede sonuç isteniyorsa yukarıdaki değer 100/Km faktörü ile çarpılır. 
Km= Numunenin 100 gramının içerdiği kuru madde miktarıdır.
 
02.05. Kullanılan Malzemeler
 
Analitik Terazi
 
  
  
 
Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır.
  
 
Porselen krozeler kullanılmadan bir gün önce içerisine nitrik asit (HNO3) koyularak bekletilir. Ertesi gün önce musluk suyu ile iyice çalkalanır daha sonra saf sudan geçirilerek kurutulduktan sonra sabit tartıma getirilir. Krozenin darası kaydedilir. Daha sonra numuneden 3-5 g örnek krozeye tartılarak alınır. Kroze sıcaklığı 500 ºC’a ayarlanan kül fırınında 7-8 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda eğer karbonlaşmış kısım varsa süre biraz daha uzatılır. Daha sonra krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir ve tartım alınır.
  
 
% Kül =  [ (M2-M1) / m ] x 100
 
M2 = Yakmadan sonraki kroze+ kül  ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirlen krozenin ağırlığı
m =  Alınan örnek ağırlığı
 
Eğer kurumaddede sonuç isteniyorsa yukarıdaki değer 100/Km faktörü ile çarpılır. 
Km= 125 °C’ da numunenin100 gramının içerdiği kuru madde miktarıdır
 
03.04. Kullanılan Malzemeler
 
Analitik Terazi
 
04. Çocuk Mamalarında Kül Tayini 
 
 
Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır.
  
 
Sabit tartıma getirilmiş krozenin içerisine 4-5 g numune koyularak bek alevi üzerinde ön yakma işlemi uygulanır. Numunenin kömürleşmesi sağlanır. İyice kömürleşen numuneden duman çıkışının bitmesi beklenir. 2-3 mL saf su numunenin üzerine eklenerek bagetle karıştırılır. Böylece çözünmeyen kısım varsa görülür. Eklenen su kısık bek alevinde uçurulur ve tamamen kömürleşme olması sağlanır ve tekrar bir miktar su eklenerek süspansiyon elde edilir. Çözelti sıcak iken külsüz filtre kağıdından süzülür. Kroze ve filtre kağıdı 4-5 kere sıcak saf su ile yıkanır. Süzüntü saklanır.
Külsüz filtre kağıdı içerisindeki örnekle birlikte aynı krozenin içerisine koylur ve kül fırınına koyulur . Kül fırınının sıcaklığı yavaş yavaş 500±25 ºC’ a getirlir. Yaklaşık 6-7 saat bekleyerek numunenin tamamen küllenmesi beklenir. Kroze desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve tartım alınır (M2). Ayrılan süzüntü krozeye koyulur. Suyu buharlaşıncaya kadar su banyosunda bekletilir ve tekrar kül fırınına koyulur. 2 saat sonra kroze desikatöre alınıp, soğutulup tartılır (M3)
 
 
% Kül =  [M1 – (M2 – M3) / m ] x 100
 
M1 = örnek +sabit tartıma getirilmiş kroze ağırlığı
M2 = Kömürleşmiş kısmın yanmasıyla elde edilen ağırlık
M3 = Süzüntü eklendikten sonraki yakma sonuıcu alınan tartım
 
Eğer kurumaddede sonuç isteniyorsa yukarıdaki değer 100/Km faktörü ile çarpılır. 
Km= Numunenin 100 gramının içerdiği kuru madde miktarıdır
 
04.04. Kullanılan Malzemeler
 
Analitik Terazi
 
05. Çayda Kül Tayini
 
 
Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır.
  
 
Öğütülmüş ve 70 °C’da kurutulmuş çay numunesinden 3-5 g sabit tartıma getirilmiş krozeye tartılır. Üzerine bir kaç damla zeytinyağı damlatıldıktan sonra kül fırınına yerleştirilir ve sıcaklık yavaş yavaş 525 ± 25 °C’a yükseltilir. Kül gri renge gelinceye ve ortamda yanmamış parçacıklar kalmayıncaya kadar yaklaşık 7-8 saat fırında bekletilir. Krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğuması beklenir. Daha sonra kroze+örnek tartılarak değer kaydedilir.
  
            
%  Kül = [ ( M2-M1)  /  m] x 100
                    
M2 =  Kroze +külün ağırlığı
M1= Sabit tartıma getirilen krozenin ağırlığı
m = Alınan numunenin ağırlığı
 
Eğer sonuç kurumaddede isteniyorsa yukarıdaki değer  (100 / Km) faktörü ile çarpılır.
Km  = Çay örneğinin 100 gramının içerdiği kurumadde miktarı
 

belgesi-1780

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin