Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi / Gaziantep

1985 yılında işadamı Hasan Süzer tarafından satın alınarak restore ettirilen yapı eski bir Antep evidir. Bina mahzen üzerine 3 kattan oluşmakta ve ikisi ana yola biri ara sokağa açılan 3 kapısı bulunmaktadır. Ön cephedeki büyük ve işlemeli kapıdan hayat adı verilen bölüme girilir. Küçük kapıdan ise selamlık bölümüne geçilir.
 
İnce bir taş işçiliğinin sergilendiği renkli taşlarla kaplı hayatın güneybatısında, alt katında ocaklık bulunan, üst katında ise bir oturma odasının bulunduğu yaz evi ya da elti evi bulunur.
 
Konağın alt katında, tamamen kayaya oyulmuş bir mahzeni vardır. Mahzende zeytinyağı ve pekmez depolamaya yarayan küpler, erzak saklamaya yarayan bölümler ve su kuyusu bulunmaktadır.
 
Zemin katta 2 oda, ocaklık adı verilen mutfak ve hamam vardır. Ocaklıkta o dönemlerde kullanılan dibek, ökçe tavası, bakır güğümler gibi mutfak eşyalarını da görmek mümkündür. Hamam ise, bir türk hamamının tüm özelliklerini yansıtmaktadır.
 
Birinci katta bir çeşme ve Hayat’a bakan 3 oda bulunur. Bu odalardan biri gelin görme odası, diğeri günlük yaşamın sürdüğü oturma odası ve sonuncusu da erkek misafirlerin ağırlandığı Selamlık bölümüdür.
 
İkinci kat odaları genel olarak hanımlar için düzenlenmiştir. Evin harem bölümü buradadır.
 
En üst katta ise, dinlenme amaçlı olarak kullanılan camekanlı bir oda vardır. Şu anda en üst kattaki odalarda Antep savunmasında kullanılan silahlar ve o döneme ait resim ve fotoğraflar sergilenmektedir.

 

 

Kaynak: www.ozcelikel.com
belgesi-2308

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin