2 Belge C Fonksiyonları

scanf() Fonksiyonu

Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf işlevi ile hemen hemen aynıdır. Kullanım biçimi:   scanf( kontrol, ) Girilen karakterler metininde belirtilen biçimlere göre değişkenlere aktarılır. Değişkenler işaretçi tipinde olmalıdır. Yani parametre olarak değişkenin adresi gönderilmelidir. Ayırıcılar  boşluk, tab, enter   scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);   scanf işlevinin değeri       0…

printf() Fonksiyonu

Hüseyin PektaşProgram içinde istenen değerleri çıktı birimlerine göndermek için kullanılır.  Normal kullanımında çıktı birimi olarak ekran kabul edilir. Kullanım biçimi:   prinf( kontrol, ) ile belirtilen bilgiye göre parametreleri yazar. Kontrol metini iki kısımdan oluşur.      o  sıradan karakterler: doğrudan yazılırlar.     o  dönüşüm/biçim belirleyici karakterler: Değerlerin nasıl yazılacağı bildirilir.   printf(” sonuç =  %d”, k);                            …