scanf() Fonksiyonu

Klavyeden veri okumak için kullanılır. Yapı olarak printf işlevi ile hemen hemen aynıdır. Kullanım biçimi:

  scanf( kontrol, )

Girilen karakterler metininde belirtilen biçimlere göre değişkenlere aktarılır.
Değişkenler işaretçi tipinde olmalıdır. Yani parametre olarak değişkenin adresi gönderilmelidir.
Ayırıcılar  boşluk, tab, enter

  scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);

  scanf işlevinin değeri
      0 ise hiçbir değişkene değer atanmamış
     >0 ise başarılı bir şekilde değer atanan değişken sayısı
int a,b,c;
float m,n;
scanf("%d", &a);                  Klavyeden tamsayı okur. Girilen değer a değişkenine aktarılır.
scanf("%d %d",&a,&b)        Klavyeden girilen ilk değer a değişkenine, ikinci değer b değişkenine aktarılır.
scanf("%f %d", &m, &a);     Klavyeden ilki gerçel, ikincisi tamsayı olmak üzere iki değer okur.

İkinci dereceden denklem çözümünün yapıldığı örnekte katsayıları klavyeden okutmak istersek

scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);

Farklı kullanıcı arayüzünde yazarsak

printf(“Katsayıları sırasıyla giriniz (a  b  c) :” );   scanf("%f %f %f ", &a, &b, &c);

Örnek 2.9.1:  Vize ve final notlarınından ortalamayı hesaplayan programda değerlerin klavyeden okunmuş hali.

main()
{
  float vize, final, ort;
  printf(“Vize notunu giriniz “);  scanf(“%f”, &vize);
  printf(“Final notunu giriniz “);  scanf(“%f”, &final);
  ort = vize * 0.4 + final * 0.6;
  printf(“Ortalaması = &f
”, ort);
}

printf(“a katsayısını giriniz : “);  scanf(“%f”, &a);
printf(“b katsayısını giriniz : “);  scanf(“%f”, &b);
printf(“c katsayısını giriniz : “);  scanf(“%f”, &c);

belgesi-397

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin