1 Belge Bitki Embriyolojisi

Bitkilerde Üreme

I-Tohumsuz bitkilerde: Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür:         su yosunlarında     1-Sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar 2-Gametofitlerde anteridyum (Erkek organ) ve Arkegonium (Dişi organ) gelişir 3-Mitoz bölünme ilr anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir 4-Uygun şartalarda döllenme gerçekleşir 5-Oluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir 6-Sporofitte…