1 Belge Olimpiyat Sorulari

Secme Sinavi Sorulari

4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları     1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangisine uyar?   A) Karbohidrat B) Protein C) Lipit D) Steroit E) Mukopolisakkarit   2. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?   A) Hücre porlarının kapanması B) Hücrenin patlaması C) Plazmoliz D) Ozmotik basıncın…