1 Belge Kurutucular

KURUTMA ve KULLANILAN KURUTUCULAR

    01. Giriş  Organik maddelerin veya bunların organik çözücülerdeki çözeltilerinin sudan uzaklaştırılması olayına kurutma denir. Bu olayı gerçekleştirmek için çeşitli kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallara kurutucu maddeler denir. Kurutucular çözeltideki suyu iki şekilde ortamdan uzaklaştırırlar. Kurutucu maddeler ortamdaki suyu zayıf bir bağ ile kristal suyu şeklinde yapılarına bağlarlar. Ortamdaki su ile reaksiyona girerek kurutma işlemini yaparlar. Fakat…