Kültür Ne Demektir ?

”Eğer cumhurreisi olmasam, maarif vekilliğini almak isterdim” demiştir. Atatürk kültürü de şöyle açıklamıştır:

 

”Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Bu sözü burada ayrıca izaha lüzum görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında birçok vesilelerle eser halinde tespit edilmiştir.

 

Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.

 

Yine insan, enerjisiyle ve fakat tabiatın ona iltifat edildikçe tükenmez yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekâsı, hudutsuz kavrayış anlamında ”insanım” diyen bir vasf-ı mahsusu olur.

 

İnsan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin ifadesidir. Bu böyle olunca kültür, yukarıda işaret ettiğimiz, insanlık vasfında insan olabilmek için bir esasi unsurdur.

 

Bunu kısaca izah edelim. Kültür, tabiatın yüksek feyzleriyle mesut olmaktır. Bu ifade içinde çok şey mündemiçtir (vardır). Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık vb… Bunların hepsi insanlık vasıflarındandır. İşte kültür kelimesini mastar şekline soktuğumuz zaman, tabiatın insanlara verdiği yüksek vasıfları kendi çocuklarına, hafidlerine (torunlarına) ve âtisine (geleceğine) vermesi demektir.

 

Buraya kadar anlatmak istediğimiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları, kültürel insanlardır. Yani hem kendileri kültür sahibidirler, hem de bu hassayı (özelliği) muhitlerine ve bütün Türk milletine yaymakta olduklarına kanidirler.”

 

Kaynak: Atatürk’ten Yazdıklarım
belgesi-2607

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin