Tarihi Hadiselerin Amilleri Nelerdir ?

”Tarihi hadiselerin âmilleri başlıca siyasi, askeri, içtimai ve iktisadi olabilir. Ekseriya bu amiller karışık olarak tesirlerini gösterir. Şüphe yok ki, bütün bu amiller çok mühimdir. Fakat bence bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle alakadar olan en mühim amil, milletin iktisadiyatıdır. Bu, tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bir hakikattır. Bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamıyla görülmektedir.

 

Türk tarihi tetkik olunursa birçok sebeplerin başında bütün itilâ (yükselme) ve inhitat (düşüş) sebebinin iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Bu münasebetle diyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu mertebeye çıkarabilmek için, iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek lazımdır. Zamanımızın bir iktisat devri olduğu düşünülürse, bu ehemmiyetin derecesi kolaylıkla meydana çıkar.

 

İktisadiyatın inkişafında (gelişmesinde) başlıca lüzumlu olan, yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz nakliye vasıtaları milli mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır. Refah ve kuvvet vasıtasıdır.” (1930)

 

Kaynak: Atatürk’ten Yazdıklarım
belgesi-2608

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin