Question Tags

Quetion Tags

KULLANIMI

 • Soru ekleri bir cümlenin onayını dinleyenden almak için yapılır.
 • Cümle olumlu ise, eki olumsuz olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumlu onaydır.
 • Cümle olumsuz ise, eki olumlu olur ama dinleyen den beklenen cevap ise olumsuz onaydır.

Örnekler 1

I am ill, aren’t I?                                               Yes you are

You were at home, weren’t you?                      Yes I was

He will be with us, won’t he?                            Yes he will

She can speak English, can’t she?         Yes, she can

We must help him, mustn’t we?             Yes, we must

They should be careful, shouldn’t they? Yes, they should

 

Örnekler 2

 • I am speaking English well, aren’t I? Yes you are
 • You were playing tennis, weren’t you? Yes I was
 • He will come to Marmaris, won’t he? Yes he will
 • She spoke English well, didn’t she? Yes, she did
 • We have helped him, haven’t we? Yes, we have

Örnekler 3

 • I am not ill, am I? No, you aren’t
 • You weren’t at home, were you? No I wasn’t
 • He won’t be with us, will he? No he won’t
 • She can’t speak English, can she? No, she can’t
 • We mustn’t help him, must we? No, we mustn’t

 

 • They shouldn’t smoke, should they? No, they shouldn’t

 

 

belgesi-2533

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin