Neither/So

Neither So

KULLANIMI

  • Neither ve So cümlenin yardımcı fiili ile kullanılır ve görüşe veya duruma katılıp katılamadığımızı belirtiriz. Olumsuz katılım Neither ile beraber olur, olumlu katılım ise So ile yapılır.

Örnekler -olumlu şekilde

I am ill.

So am I

You were at home.

So I was

He will be a doctor.

So will she

She can speak English,

So can I

Örnekler 2

I am not ill,

Neither am I

You weren’t at home,

Nether was he 

He won’t be with us,

Nether will she

She can’t speak English,

Nether can he

We mustn’t help him,

Neither must he

They shouldn’t smoke,

Neither should we

 

belgesi-2536

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin