Rastgele 10 Sayinin Karesi CPP

3 ile 12 arasında rastgele 10 sayı seçiyor ve ekrana bunların kendilerini ve karelerini yazdıyor. Tabii kendilerini ve karelerini ayrı ayrı array lerin içinde muhafaza ediyor. kendileri array[] de.. Kareleri ise y[] de barınıyor. Arrayleri anlamak için güzel bir örnek


 


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void farray(int [],int []);
main()
{
int array[10];
int y[10]={0};


randomize();
for(int i=0;i<10;i++)
{
  array[i]=3+rand()%12;
}
farray(array,y);
}
void farray(int array[],int y[])
{
printf(“x y
———–
“);
for(int z=0;z<10;z++)
{
 if(array[z]%2==0)
 y[z]=pow(array[z],2);
 else
 y[z]=pow(array[z],3);
 printf(“%d %d
“,array[z],y[z]);
}
}


Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks
belgesi-417

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin