Salmonella için RAMBACH Agar(Merck)

7.2. Salmonella için RAMBACH Agar (Merck)

 

            Bu besiyeri Salmonella typhi ve S. paratyphi A dışındaki Salmonella ‘yı diğer bakterilerden tartışmasız bir şekilde ayıran yeni bir yönteme dayanmaktadır. Salmonella, bu besiyerinin bileşiminde bulunan propylene glycol ‘dan asit oluşturur ve bu asit bir pH indikatörü ile koloninin kırmızı renk almasına neden olur. Koliform bakteriler, ß-galactosidase enzimlerinin kromojenik bir substrat ile belirlenmesi ile ayrılırlar. Diğer enterobakteriler ve gram negatif bakteriler renksiz/sarı renkli kolonileri ile ayrılırlar. Bu besiyerinde gelişen bakterilerin kültürel özellikleri aşağıdaki gibidir.

 
Bakteri                        Koloni rengi     Bakteri                        Koloni rengi

Salmonella enteritidis kırmızı              E. coli                         mavi-yeşil

Salmonella typhimurium        kırmızı              Klebsiella pneumoniae           mavi-yeşil

Salmonella 3002                    kırmızı              Shigella flexneri                     renksiz/sarı

Salmonella 3011                    kırmızı             Proteus mirabilis                    renksiz/sarı

Salmonella typhi                    renksiz/sarı       Pseudomonas aeruginosa      renksiz/kırmızı

 
 

belgesi-794

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin