17 Belge Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojide Kullanılan Besi yerleri

1. GİRİŞ               Bir yaklaşıma göre yeryüzünün en eski canlı türleri mikroorganizmalardır. İnsanları, hayvanları, bitkileri hastalandıran ve onları öldüren; ölü dokuları çürüten; insanların, hayvanların ve bitkilerin beslenmesine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunan mikroorganizmalar hakkında gerçek bilgiler ancak Pasteur ve Koch ‘un çalışmaları ile elde edilmeye başlanmıştır. Robert Koch 1876 yılında patojenik bir bakteri…

Besiyerlerinin Kullanımı

6. BESİYERLERİNİN KULLANIMI   6.1. Amaca Uygun Besiyeri Seçimi               Çeşitli mikrobiyolojik analizlere yönelik olmak üzere kullanılacak besiyerinin seçimi, çalışmanın sağlığı açısından en önemli aşamalardan birisidir.             Mikrobiyolojide farklı disiplinler materyale ve/veya geliştirilmesi istenen mikroorganizmaya göre kayda değer ölçüde değişmek üzere farklı besiyerleri kullanmaktadırlar. Kuşkusuz, farklı disiplinler tarafından aynı amaçla kullanılan pek çok besiyeri…

Besiyerlerinin Depolanması

5. BESİYERLERİN DEPOLANMASI   5.1. Dehidre Besiyerlerinin Depolanması               Kapağı açılmış besiyerleri ve/veya besiyeri bileşenleri kuru, karanlık ve serin yerde saklanmalıdır. Toz haldeki besiyeri ve/veya besiyeri bileşenleri için en büyük tehlike bunların nem almasıdır. Orijinal ambalaj kapağının açılmasından sonraki raf ömrü doğrudan saklama koşullarına bağlıdır.             Salmonella-Shigella Agar besiyerinde şahit Salmonella kullanılarak yapılan bir…

Listeria Besiyerleri

7.3. Listeria Besiyerleri   7.3.1. FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (Merck)               Listeria ‘nın 2 aşamalı selektif zenginleştirmesi için kullanılan bu besiyerinde Listeria, yüksek besin içeriği ve geniş tampon kapasitesi ile iyi bir gelişme gösterirken refakatçi flora lithium chloride, nalidixic acid ve acriflavine hydrochloride ile inhibe edilir. Listeria ‘nın ß-D-glucosidase aktivitesi esculin ve ammonium…

Salmonella için RAMBACH Agar(Merck)

7.2. Salmonella için RAMBACH Agar (Merck)               Bu besiyeri Salmonella typhi ve S. paratyphi A dışındaki Salmonella ‘yı diğer bakterilerden tartışmasız bir şekilde ayıran yeni bir yönteme dayanmaktadır. Salmonella, bu besiyerinin bileşiminde bulunan propylene glycol ‘dan asit oluşturur ve bu asit bir pH indikatörü ile koloninin kırmızı renk almasına neden olur. Koliform bakteriler, ß-galactosidase…

E-coli Besiyerleri

7.1. E. coli Besiyerleri   7.1.1. MUG ‘lu Besiyerleri (Merck)               Geliştirme koşullarından bağımsız olarak yeterli bir aktivite gösteren karakteristik yapısal enzimlerin belirlenmesi bakterilerde hızlı bir identifikasyon sağlamaktadır. E. coli, bir kaç Salmonella ve Shigella suşu dışında ß-D-glucuronidase (MUGase) enzimine sahip Enterobacteriaceae üyesi olan tek türdür. Bu enzim, 4-methylumbelliferyl-ß-D-glucuronide (MUG)’i uzun dalga boylu UV…

Mikrobiyoloji ve Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgi

Canlıları inceleyen bilim dalına Biyoloji denir. Canlılar üçe ayrılır. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar.                                  Bitkileri inceleyen bilim dalına Botanik (fitoloji), Hayvanları inceleyen bilim dalına Zooloji, Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına Mikrobiyoloji denir. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Yaşam koşulları bilindiğinde duruma göre bu koşullar sağlanır, yada yaşam koşulları sağlanmaz. Böylelikle mikroorganizmalardan yararlanılır yada mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Bunun…

Besiyeri Katkıları

4.1.5. Besiyeri Katkıları               Bazı besiyerleri doğrudan dehidre hazır formlarından veya formülasyonlarından hazırlanmakla beraber, bir kısım besiyerinde bütün bileşenler bir defada tartılıp sterilize edilemez. Böyle besiyerlerinde bileşenler ayrı ayrı hazırlanıp ayrı olarak sterilize edilir ve sonra diğer kısım ile karıştırılır. Bu tip besiyerlerinde besiyeri bileşenlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan kısım bir defada hazırlanır ve bu…

Besiyeri Bileşimine Giren Maddeler

2. BESİYERİ BİLEŞİMİNE GİREN MADDELER               Besiyeri bileşimine giren maddeler gelişme açısından; a) Gelişme için gerekli olanlar, b) inhibitörler olarak 2 gruba ayrılabilir. Gelişme için gerekli olan maddeler doğrudan mikroorganizmaların beslenme şekilleri ile ilgilidir ve bu maddeler besiyeri içinde bir anlamda zorunlu olarak bulunurlar. İnhibitörler ise gelişmesi istenmeyen mikroorganizmalar için gerektiğinde selektif besiyerlerine ilave…

Bakterilerde Üreme

Mikroorganizmalar, uygun besi yeri ve çevresel koşullar altında, türlerine özgü bir süratle ürerler. Koşulların uygunluğu devam ettiği sürece, buna paralel olarak çoğalma da sürekli olur. Ancak, laboratuvarlarda, mikroorganizmaları üretmede sınırlı miktarda besi yerleri kullanıldığından, mikropların üremeleri kısıtlanır. Mikroplar üredikçe, ortamdaki gıda maddeleri azalır ve tükenir. Optimal koşulların değişmesi (pH, osmotik basınç, oksijen, yüzey gerilimi, vs.)…