Sir Joseph John Thomson

 Joseph John Thomson 18 aralık 1856’da Manchester varoşlarından
Cheetham Hill’de doğdu. 1870’de Owens College ve 1876’da Trinity
College, Cambridge’ e burslu olarak girdi. 1880’de Trinity College’e
akademi üyesi seçildi .Hayatı boyuncada akademi üyesi olarak kaldı.
Daha sonra Lord Rayleigh’ın yerine Cambridge’e deneysel fizik
profesörü oldu. 1884-1918 yılları arasında Cambridge ve Royal
Institution’ın onursal profesörlüğüyle onurlandırıldı. Thomson’un ilk
inceleme konusu ona 1884’de Adams ödülünü kazandıran, Treatise on the
Motion of Vortex Rings adlı yapıtında bahsettiği, atomun yapısı
üzerineydi. Onun, Application of Dynamics to Physics and Chemistry ve
Notes on Recent Researches in Electricity and Magnetism adlı
yapıtları, 1886 ve 1892 yıllarında yayımlandı. Bu son çalışması James
Clerk Maxwell’in ünlü Treatise adlı yayımından sonra Maxwell’in üçüncü
cildi olarak anılır. Ayrıca Thomson, Profesör J. H. Poynting ‘le dört
ciltlik Properties of Matter adlı ders kitabında işbirliği yaptı. Ve
1885 yılında Elements of the Mathematical Theory of Electricity and
Magnetism ‘i yayımladı. Thomson, 1896 yılında Princeton Universite’
sine son çalışmalarını özetleyen dört konferans vermek için gitti. Bu
konferanslar daha sonra Discharge of Electricity through Gases (1897)
ismiyle yayımlandı. Amerika’dan dönüşünde hayatının en görkemli
çalışmasını gerçekleştirdi. Bu çalışma 30 şubat 1897’de Royal
Institution ‘daki konferansında açıklayacağı, elektronun keşfiyle
sonuçlanan Cathode ışıması idi. Onun 1903 ‘de yayımlanan Conduction of
Electricity through Gases adlı kitabı, Rayleigh tarafından Thomson’un
Cavendish Laboratuvarı’ ndaki çalışmalarının bir gözden geçirmesi
olarak nitelendirilmiştir. Bu yayımın daha sonraki basımını kardeşiyle
birlikte iki cilt olarak 1928 ve 1933 yıllarında yayımladı. Thomson,
1904 yılında Yale Universite ‘sinde elektrik üzerine altı konferans


vermek için geri döndü. Bu konferanslar atomun yapısı üzerine bazı
önerilerde bulunuyordu. Thomson, faklı atom ve molekülleri ayrıştırmak
için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem daha sonra Aston, Dempster ve
diğerleri tarafından birçok izotop’un bulunmasına yol açtı. Yukarıda
bahsedilenler dışında, The Structure of Light (1907), The Corpuscular
Theory of Matter (1907), Rays of Positive Electricity (1913), The
Electron in Chemistry (1923) and his autobiography, Recollections and
Reflections (1936), adlı yayımlarıda bulunmaktadır. 1884 yılında Royal
Society üyeliğine seçildi. Ve 1916-1920 yılları arasında başkanlığını
yaptı. 1894-1902 yıllarında Royal ve Hughes Madalyalarını, 1914
yılında Copley Madalyasını aldı. 1902’de Hodgkins Madalyası
(Smithsonian Institute, Washington) ;1923’de Franklin Madalyası ve
Scott Madalyası (Philadelphia), 1927’de Mascart Madalyası (Paris),
1931’de Dalton Madalyası (Manchester),ve 1938’de Faraday Madalyası
(Institute of Civil Engineers) aldı. British Association ‘nın 1909’da
başkanlığını yaptı. Ve Oxford, Dublin, London, Victoria, Columbia,
Cambridge, Durham, Birmingham, Göttingen, Leeds, Oslo, Sorbonne,
Edinburgh, Reading, Princeton, Glasgow, Johns Hopkins, Aberdeen,
Athens, Cracow ve Philadelphia Universite’lerinden doktora diploması
aldı. 1890’da Rose Elisabeth ile evlendi. Bir oğulları oldu. 30
Ağustos 1940 yılında öldü.
belgesi-564

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin