Yöneticilere Altın Kurallar

Altı bin kişilik Alarko Şirketler Topluluğu’nu İshak Alaton’la birlikte dünyada söz sahibi konuma getiren Alarko Şirketler Topluluğu Eş Başkanı Üzeyir Garih, geliştirdiği kendine has yönetim tarzları ve insan kaynaklarına verdiği değer ile Alarko Holding’in başarılarının altındaki en büyük etken oldu.

Üzeyir Garih için insan ilişkileri ve insan kaynakları çok önemliydi.
İnsanların sosyal niteliklerine bakmadan herkese karşı saygılı ve ölçülü davranışlarıyla bilinen Garih, bilgisini genç yöneticilere aktarmaktan bıkmadan, her zaman onlara yol gösterici olmuştur.  Özellikle yönetim, organizasyon ve ekonomi ile ilgili Üzeyir Garih’in yazıları birçok yöneticinin başvurduğu kaynaklar arasında yer aldı.  25 Ağustos günü Eyüp Mezarlığı’nda öldürülen Üzeyir Garih’in yönetici ve yönetici adayları için kaleme aldığı yazılarından bazı bölümler sunuyoruz.
GARİH’TEN YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
* Altınızdakilerle konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyiniz.  Bu onları tedirgin eder, sizinle tartışma zeminini yok eder.  Sonuçta yanlış karar alma olasılığınızı artırır.
* Münakaşaları uzatmayınız.  İkna olamadığınız veya edemediğiniz hallerde, görüşmeyi erteleyiniz.
* Kızma hakkınızı, karşınızdaki bu hakkını kullanmasını müteakip derhal uygulamayınız.  Kızma hakkı, soğuk yenmesi gereken bir yemektir.  Aksi halde durum kavgaya dönüşür.
* Taltifi aleni, cezalandırma veya haklı dahi olsa tenkidi, ilgili ile teke tek yapınız.
Gülümseyiniz, gülünüz ve muhatabınızı gülümsemeye ve gülmeye teşvik ediniz.
Selamlamayı ve mümkünse el sıkmayı ihmal etmeyiniz.  Kimseyi görmezlikten gelmeyiniz.
* Karşınızdakine hakkını her durumda teslim ediniz.
* Yanlış bir hareketiniz olursa, duruma göre gerekirse aleni özür dilemekten çekinmeyiniz.  Bu sizi yüceltir.
* Aşırıya kaçmadan ve istihza izlenimi vermeden karşınızdakine zaman zaman kompliman (iltifat) yapmaktan geri durmayınız.  Sempatiyi artırır.
* Her gelen mektup ve yazıya bekletmeden aldığınızı belirten bir cevabı mutlaka ve derhal yazınız.  Ciddiyetinizin bir ifadesidir.
* Lüzumsuz münakaşalardan sakınınız ve bunlardan kaçınınız.  Zaman ve prestij kaybetmeyiniz.
* Muhatabınızla karşılıklı olarak birbirinizi ikna edemiyorsanız, ısrar etmeyiniz.  Güvendiğiniz uzman bir danışmanla istişare ediniz.
* Uzmanı olmadığınız konularda kesinlikle ısrarcı olmayınız.  Mümkünse bu konularda dinleyici olmayı yeğleyiniz.
* Karşınızdakini durum ne olursa olsun hele alenen aşağılamayınız.
* Bir konunun size izahı halinde, konuyu anlamış olsanız bile karşınızdakinin sözünü kesmeyiniz.  En kötü halde o sırada zihnen başka bir sorununuza çözüm arayın.  Muhatabınızın içini boşaltmasına izin veriniz.
* Kesinlikle astlarınıza talimat vermeyiniz.  Gerekçeli kararlarını talep ederken aynen tashihen veya tadilen, görüşerek onaylamaya çalışınız veya reddediniz.
* Muhatabınızı huzura kavuşturmaya gayret ediniz.  Oturma şeklini örnek olarak rahatlatınız.
* Birini karşılarken ayağa kalkıp rahat bir köşeye karşılıklı oturtmaya bakınız.  Masanız başında büyüklük taslar durumdan kaçınınız.
* Muhatabınızı biliyor iseniz karakterine ve eğilimlerine uygun şekilde motive etmeye çalışınız.
* Konuşma arasına konuya uyumlu bir fıkra anlatmak durumu yumuşatır.  Kişiye dokunacak veya kaba esprili nükte ve anekdotlardan kaçınınız.
* Psikolojik davranıp, karşınızdakinin görüşmeden, sonuç ne olursa olsun rencide olmadan memnun ayrılmasını sağlamaya bakınız.
* Nihayet, dış görünümünüze dikkat ediniz.  Görünüm bir oranda şahsiyeti belirler


Kaynak: Üzeyir Garih
belgesi-1981

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin