87 Belge Roman Özetleri

Esir Şehrin İnsanları

  KEMAL TAHİR / ESİR ŞEHRİN İNSANLARI        1910’da İstanbul’da doğmuştur.Gazi Hasanpaşa Rüştiyesi’ni bitirip girdiği Galatasaray Lisesi’nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bırakmıştır.Avukat katipliği,ambar memurluğu,gazetecilik gibi işlerde çalışmıştır.1938’de sosyalist düşünceleri sebebiyle 15 yıl hapis cezası almıştır.Çankırı,Malatya,Çorum,Nevşehir cezaevlerinde yatar.1950’de genel aftan yararlanarak hapisten çıkar.Özellikle 1955’ten itibaren yayınladığı romanlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri…

Bir Tereddütün Romanı ( Peyami Safa )

KİTABIN KONUSU:                   Bir yazarın iki kadın arasında evlenmek için yaşadığı tereddütü anlatıyor. KİTABIN ÖZETİ:                    Kitap Mualla adında bir kızın arkadaşı tarafından tavsiye edilen bir kitabı okumasıyla başlar. Kitap kendisine çok ilginç gelir ve yazarıyla bir baloda karşılaşır. Yazar Mualla’yı görür görmez beğenir ve evlenme teklif eder. Mualla da düşünmek için süre ister.…

İstila ( Robin Cook )

1. KİTABIN KONUSU      : Hızla gelişen bu evrende dünya ondan başka da dünyalar olduğunu fark etmeli ve buna yönelerek bu konuda kendine göre bir takım işlere başlamalıdır. Yoksa bir gün bu alanda bulunan (dış çevredeki) varlıklar onu fethedebilir. Bunu göze alarak bilime ve teknolojiye önem vermenin bilincinde olmalıdır.    2. KİTABIN ÖZETİ  :  Her şey bir…

Küçük Ağa ( Tarık Buğra )

1-)KİTABIN KONUSU : Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti eski gücünü,heybetini kaybetmeye başlamış,isyanlar ve işgallerle zayıf duruma düşmüştür.Kitapta , bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den yola çıkılarak ,kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır.Olaylar Akşehir’in bir kasabasında başla ve gelişir.   2-) KİTABIN ÖZETİ :       Dünya Savaşı resmen sona ermiş olmakla birlikte , Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı…

Eski Hastalık

1.KİTABIN KONUSU:                                                                                                                            Farklı kültürler çerçevesinde yetişmiş iki insanın hayatlarını birleştirmeleri sonucunda meydana gelen mutsuz bir evlilik; aşk, tutku, sadakat ve vefa kavramları çevresinde dönen olaylar kitabın konusunu teşkil etmektedir.   2. KİTABIN ÖZETİ                 Züleyha, küçük yaştan itibaren annesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan bir kızdır. Batı kültürünün yaşam tarzında büyüyen ve eğitimini bu yabancı okullarda tamamlayan…

Harem

1. KİTABIN KONUSU : Şişli’de yaşayan bir çiftin hayat hikayesini ele alır.                 2. KİTABIN ÖZETİ : Şişli’de bulunan Sermet ve Nazan’ın  yaşantısını ele alır. Bu çift çok mes’ut bir hayat yaşar. Bu hayatları evlenecek olan yeni çiftlere örnek olacak seviyededir. Hatta halk arasında “işte saadetin timsali” şeklinde ithamlarda bulunuyorlardı. Yalnız bir gün öyle bir olay olur ki…

Hıçkırık

1.KİTABIN KONUSU: Yedi yaşında öksüz kalan bir çocuğun evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğuna karşı duyduğu büyük aşkı                                                                                                                                    2.KİTABIN ÖZETİ: Binbaşı Kenan Eskişehir’de görev yapmaktadır ve rahatsızlığı nedeniyle üç ay izin alıp İstanbul’a gelmiştir. Onun için İstanbul’un ve özellikle çocukluğunun geçtiği Çamlıca’nın önemi büyüktür. Her gün genç yaşta kaybettiği sevgilisinin mezarına gitmektedir. Günlerden bir gün,…

Handan

1. KİTABIN KONUSU:20. yüzyılın başında İstanbul’da yaşayan bir ailenin çok değerli,akılıllı,sevimli bir kızının çileli hayatı ve onun çevresindeki insanların ondan etkilenip birbirlerine yazdıkları mektupları içeren bir kitap. 2.  KİTABIN ÖZETİ  :     Refik Cemal,Cemal Bey’in baldızı Neriman ile evlenecektir.Neriman Cemal Bey’in kızlarıyla yaşıttır ve onlarla büyümüş,alafranga bir çocukluk geçirmiştir.     Ayrıca ailenin Handan adında bir kızı…

Armağan

1.KİTABIN   KONUSU:Kitabın konusunu bir kızın ergenlik çağındaki sorunları oluşturmaktadır. Kızın ailesinin çok katı kuralları olması dolayısıyla çevresiyle olan ilişkilerinin boyutlarını ele almıştır. 2.KİTABIN ÖZETİ :  Kış mevsiminde, Whitteaker ailesi noele çok büyük bir heyecanla hazırlanmaktadır. Ailenin reisi olan john’un babasında kalma, kendisininin yürüttüğü bir işi vardır. Ailenin hanımı olan Liz iyi öğrenim görmüş olan biridir.…

Toprak Ana

1.KİTABIN KONUSU:İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşta üç oğlunu,kocasını ve gelinini kaybedn bir kadının toprakla yaptığı söyleşiyi anlatıyor. 2.KİTABIN ÖZETİ:      Tolunay genç bir köylü kızıdır ve Savankul’a aşık olur ve evlenirler.Tek idealleri vardır. O da kendi topraklarını sürebilecekleri kendilerine yetecek bir tarladır.         Evliliğin ardından Tolunay üç erkek çocuk doğurur. Bu çocuklar zamanla büyürler ve…