293 Belge Biyoloji

Ağız Sağlığı

 Ağız, vücudumuza, hastalıkların giriş yollarından bir tanesidir. Bu yüzden hastalıkları engellemede ve sağlıklı olmada ağız ve diş bakımı çok önemlidir.Ağızdan alınarak iç organlarımızda hastalık yapan mikroplar ve kimyevî maddeler vardır. Bunlar bakteri, virüs, mantar, parazit… gibi küçük canlılar olabileceği gibi, sigara, alkol, boyalar… gibi binlercesini sayabileceğimiz kimyevî maddeler de olabilir. Mikropların, yapılarına göre çeşitli karakterleri…

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlı ve cansızların aynı kimyasal ve fiziksel yasalara bağlı olduğuna inanan felsefeye Materyalizm ya da mekanik görüş, buna karşılık canlıların farklı yasalar altında hareket ettiğini ve canlılığın mistik bir güç ile meydana geldiğini benimseyen görüşe de Vitalizm ya da kadercilik denir. Her iki görüşün de temelinde belirli kimyasal ve fiziksel ilkelerin yattığı bir gerçektir. Canlılk…

Anne Karnında Bebeğin Gelişimi

Çocuk, anne babanın hücrelerinin birleşmesinden meydana gelir. 46 kromozomdan oluşur, bu sayının değişmesi genetik açıdan çeşitli sakatlıkların var olduğunu veya olabileceğini gösterir. Anne karnında göbek kordonu vasıtası ile annesinin kanı ile kendine ulaşan besinleri alarak gelişir. Aşağıda hafta hafta bu gelişme seyrini verdim ki bence özellikle annenin bu gelişim hakkında az da olsa bilgisi olmalıdır.…

Gübreler Üzerine

        Bireysel bazda yaşamlarını sürdüren insanlar, kendileri avlanmış ve kendi yiyeceklerini kendileri sağlamıştır. Her ne kadar imece usulü ile yardımlaşma olsa da, insanlar ayakta kalmak için kendileri büyük çaba harcamışlardır.         Diğer canlı örnekleri incelendiğinde, sosyal varlıklar oldukları gözden kaçmamıştır. En sosyal varlık olan insanda, gerek vahşi hayvanlardan korunmak ve gerekse diğer ihtiyaçları için bir…

Ekosistem

Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün.           Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir. Bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür. Ama bu çeşitliliğe karşın, canlıların biyosferdeki yerleşimi bir…

DNA Yapısı Ve Özellikleri

Bütün tek ve çok hücreli organizma ile bir kısım virüslerde genetik materyal DNAdır. DNA yapı ve özellikleri başlığı altında, DNAnın moleküler yapısı, deoksiriboz, fosfat ve pürin ve primidin bazlarının yapıları ve birbirleri ile verdikleri reaksiyonlardan başlanarak anlatılmaktadır.nükleozid, nükleozit fosfat, nükleotid ve nükleozid-tri-fosfatlar hakkında bilgi verilmekte, nükleozit-tri-fosfatların DNA polimerini oluşturma reaksiyonları, purin pirimidin eşleşme özellikleri anlatılmaktadır. …

Canlılarda Üreme ve Çoğalma

Üreme:Canlıların soylarının devamı için kendilerine benzer yavrular meydana getirmelerine denir.Eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde olur.   Eşeysiz üreme:Eşey hücrelerine gerek olmadan yapılan üreme şeklidir. Yavrular tamamen ana bireye benzerler.   Eşeysiz üreme çeşitleri: 1.Bölünme:Monera, protista ve mantarlarda görülür. 2.Tomurcuklanma:Maya hücrelerinde ve bazı protistlerde görülür. 3.Sporlanma:Parazit bir hücreli, mantar ve bazı ilkel bitkilerde görülür. 4.Vejetatif…

Rahim Kanserleri

Rahimden kaynaklanan 2 tür kanser vardır: Endometriyum (rahim iç zarı kanseri) kanserleri ve sarkomlar (rahimdeki kas vb bağ dokularından). Sarkomlar çok nadir görülür. Rahimdeki kas tabakasından, damarlardan, salgı bezlerinden kaynaklanabildiği gibi rahimde bulunmayan kıkırdak gibi dokulara benzeyen sarkomlar da olabilir. Hızlı yayılırlar ve genellikle geç dönemde tanı konduğu için çok iyi tümörler olarak kabul edilmezler.…

Prolaktin

Prolaktin, hipofiz bezinin ön lobu tarafından salgılanan iç salgı hormonudur. Gebelik sırasında öbür içsalgı hormonları tarafından tam olarak gelişmeleri sağlanmış meme bezlerinden süt salgısını uyaran prolaktin, öbür hipofiz maddeleri olmaksızın etkisini gösteremez. Süt salgısını uyarmasının yanı sıra, cinsel bezleri, gonadotrofin salgılanmasını, böbreklerden su, sodyum ve potasyum atılmasını da etkiler. Aşırı salgılanması, böbreklerde çeşitli bozukluklara yol…

Reaksiyon hızına katalizörün ve çeşitli enzimlerin etkilerini inceleme deneyleri

MnO2’in katalizörlüğünün incelenmesiMnO2, hidrojen peroksidin parçalanışını hızlandırır.Bir deney tüpüne 5 mL sulandırılmış H2O2 konur. Tüpteki sulandırılmış H2O2 üzerine spatül ucu ile toz halindeki MnO2’ten eklenir. Tüpte şiddetli bir köpürme olduğu gözlenir.Açıklama: H2O2, kendiliğinden fakat yavaş olarak su ve moleküler oksijene parçalanmaktadır. MnO2, H2O2’in su ve moleküler oksijene parçalanmasını hızlandırır. Hızlandırılmış olayda moleküler oksijenin açığa çıkışı,…