293 Belge Biyoloji

Serum Lipidlerinin Kalitatif ve Kantitatif Tayini

SERUM LİPİDLERİNİN KALİTATİF VE KANTİTATİF TAYİNİ          Bol miktarda C, H ve O nin yanı sıra az miktarda P, N gibi elementleri de taşıyan lipidler, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi nonpolar organik çözücülerde çözünen bir grup organik biyomoleküldür. İnsan plazmasında bulunan başlıca lipidler kolesterol, kolesterol esterleri, triaçilgliseroller, fosfolipidler ve serbest yağ…

Kan Deneyleri

Güvenlik: Laboratuvarda kan örnekleri ile çalışırken genel temizlik ve güvenlik kurallarına uyulması gerekir. Böylece çevrenizi, çevrenizdeki diğer kişileri ve kendi sağlığınızı korumuş olursunuz. § Koruyucu eldiven ve laboratuvar önlüğü giyiniz. § Eğer ellerinizde yada üzerinizde açık yara veya ezikler varsa mutlaka yara bandı vb. ile kapatın. § İğne, lanset gibi maddeleri sadece bir kez kullanın…

Mikrobiyoloji ve Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgi

Canlıları inceleyen bilim dalına Biyoloji denir. Canlılar üçe ayrılır. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar.                                  Bitkileri inceleyen bilim dalına Botanik (fitoloji), Hayvanları inceleyen bilim dalına Zooloji, Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına Mikrobiyoloji denir. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Yaşam koşulları bilindiğinde duruma göre bu koşullar sağlanır, yada yaşam koşulları sağlanmaz. Böylelikle mikroorganizmalardan yararlanılır yada mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Bunun…

Çay ve Kahve

Çay ve kahve Türkiye’de en çok tüketilen içecek çay, ikinci sırayı kahve alıyor. Her ikiside uyarıcı etkisi olan kafein, teofilin ve teobromin adlı maddeleri içeriyor. Kafein az miktarda alındığında canlandırıcı etkisi var, ama bu etki çok kısa süreli. Uzun süre ve aşırı tüketildiğinde sağlığınıza zarar veriyorlar. Yüksek dozları sinirlilik, depresyon, uykusuzluk, migren, titremeler, kalp atımında…

Kolesterol Analizi

KOLESTEROL ANALİZİ          Karaciğer, bağırsak, adrenal korteks ve yumurtalıklar, testisler ve plasentayı kapsayan üreme dokuları vücudun kolesterol havuzuna en büyük katkıyı yapmasına rağmen, kolesterol insanlarda hemen hemen tüm dokular tarafından sentezlenir. Kolesterol insanlardaki en yaygın steroldür ve vücutta belli sayıda bir grup işleve sahiptir. Örneğin kolesterol bütün hücre zarlarının bir bileşenidir ve safra tuzları,…

Mantarlar

MANTARLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Mantarların hareket özelliği yoktur. Hücre çevresinde belli bir hücre çeperine sahiptirler. Sporla çoğalmaları en önemli özelliklerindendir. Klorofil ihtiva etmezler ve besin maddelerini dışardan hazır olarak alırlar. Çevresel isteklerinde, ortamın ısısı, nem durumu ve asiditesi çok önemlidir.   Biyolojik arıtım yapabilirler. Mantarlar kuru ortamda faaliyet gösteremezler. Suyu ve nemli ortamı severler. Işık ihtiyaçları…

Hayatın Kökleri-Kanser

Kanser    Sorun, içerde bir şeylerin olup normal bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesiyle başlar. Kanserin kökeninin tek hücrede oluşu, yaşamın ilkeleri üzerine yazılmış bir kitapta bir bölümün kansere ayrılmasını gerekli kılıyor. Kanser konusunda açıklama arayanların, kitabımızda daha önce anlattığımız konularla da ilgilenmeleri gerekir.    Berilyum ve Kanser    Berilyum adlı maden, tavşanlarda çok kötü kemik kanserlerine yol açıyor.…

Embriyogenez

  Embriyogenez    Biyolojinin bütün problemleri arasında en büyüleyici ve en zor olanı embriyogenez yani embriyonun yaratılmasıdır. Embriyogenez; tek hücrenin döllenmiş yumurtanın, hedef aldığı çok hücreli karmaşık organizmaya ulaşırken attığı adımlarla ilgilidir. Bu hedef bütün ince ayrıntılarıyla, gelişme olayının orkestrasyonu üzerine talimatları içeren, DNA’da yazılıdır. Bu harikulade işin nasıl olduğunu henüz anlayamamış olduğumuzu hemen söyleyebilirim, ama…

Bitki Fizyolojisi(devamı…)

ENERJİ ve KARBON METABOLİZMASI   Bilindiği gibi canlıların birincil enerji kaynağı güneş enerjisidir. Besin zinciri ototrof – kendibeslek yeşil organizmaların güneş enerjisini kullanarak inorganik CO2 gazının karbonunu suyun protonu ile redükleyip – indirgeyip organik bileşikler sentezlemesi ile başlar. Canlılık ışığın fiziksel enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek canlılık ve sürdürülmesi için gerekli işlerde kullanımı ile yürür.…

Besiyeri Katkıları

4.1.5. Besiyeri Katkıları               Bazı besiyerleri doğrudan dehidre hazır formlarından veya formülasyonlarından hazırlanmakla beraber, bir kısım besiyerinde bütün bileşenler bir defada tartılıp sterilize edilemez. Böyle besiyerlerinde bileşenler ayrı ayrı hazırlanıp ayrı olarak sterilize edilir ve sonra diğer kısım ile karıştırılır. Bu tip besiyerlerinde besiyeri bileşenlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan kısım bir defada hazırlanır ve bu…