27 Belge Biyokimya

Serum Protein Analizleri

       Proteinler  azot, karbon,oksijenin yani sira fosfat,kukurt ve diger bazi elementleri de tasiyan organik bilesiklerdir.Hucrenin kuru agirliginin ¾ unu olustururlar.Enzimatik aktivite, savunma,tasima,depolama,mekanik hareket,mekanik destek,biyolojik sinyal,buyume ve farklilasma iletimi gibi fonksiyonlarinin yani sira yapisal bilesen olarak da davranirlar.       Proteinler,amino asit polimerleridir.Protein yapisinda yer alan aminoasitlerin belirli sayi ve sirada dizilisi ve daha sonra uc boyutlu yapinin…

Ure ve Kreatinin

URE        Ure karacigerde sentezlenir.Insanlarda protein katabolizmasinin azot iceren metabolik son urunudur.% 90’i bobreklerden, geri kalani GIS den ve deriden itrah edilir.Ure bobrek glomeruluslarindan serbest olarak suzulur.Tubuluslarda ise %40-70’i pasif olarak geri diffuze olur ve plazmaya gecer.Pasif  diffuzyonun hizi idrar akis hizina baglidir.Idrar akim hizi azaldikca plazmaya geri donus artar.Ure miktari, diyetle protein alimina ve karacigerde…

Çözeltiler

  ÇÖZELTİ   HAZIRLANMASI          İki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımlara çözelti denir. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden miktarca fazla olanı çözücü, az olanı çözünendir. Özel olarak belirtilmemişse çözücü sudur.        1. Çözeltilerin istenilen ölçüde ve doğru şekilde hazırlanması için gerekli katı ve sıvı kimyasal maddelerin saf ve temiz olması gerekir. Ayrıca ölçüm aletlerinin…

Serum Lipidlerinin Kalitatif ve Kantitatif Tayini

SERUM LİPİDLERİNİN KALİTATİF VE KANTİTATİF TAYİNİ          Bol miktarda C, H ve O nin yanı sıra az miktarda P, N gibi elementleri de taşıyan lipidler, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi nonpolar organik çözücülerde çözünen bir grup organik biyomoleküldür. İnsan plazmasında bulunan başlıca lipidler kolesterol, kolesterol esterleri, triaçilgliseroller, fosfolipidler ve serbest yağ…

Kolesterol Analizi

KOLESTEROL ANALİZİ          Karaciğer, bağırsak, adrenal korteks ve yumurtalıklar, testisler ve plasentayı kapsayan üreme dokuları vücudun kolesterol havuzuna en büyük katkıyı yapmasına rağmen, kolesterol insanlarda hemen hemen tüm dokular tarafından sentezlenir. Kolesterol insanlardaki en yaygın steroldür ve vücutta belli sayıda bir grup işleve sahiptir. Örneğin kolesterol bütün hücre zarlarının bir bileşenidir ve safra tuzları,…

Hematolojik Parametreler

HEMATOLOJİK PARAMETRELER   Kan hücreleri biyolojik fonksiyonları ve metabolik karakteristikleri bakımından farklılık gösterirler. Lökositler nukleus, mitokondri, ribozom ve lizozomlara sahiptirler ve böylece protein ve lipidleri sentez edebilirler.  Bu nedenle enerji gereksinimleri yüksektir ve enerjilerini başlıca Krebs döngüsü aracılığıyla elde ederler. Oysa eritrositler (matur olanlar) nukleus, mitokondri ve ribozomları olmadığı için biyosentez reaksiyonlarını gerçekleştiremezler. Krebs Döngüsünü…

HEM sentezi

    HEM SENTEZİ   Porfirinlerin ve hem biyokimyasının bilinmesi vücuttaki hemoproteinlerin değişik fonksiyonlarını (oksijen taşınması, elektron transferi, ilaç metabolizması vb) anlamada temel oluşturur.   Porfirinler, 4 pirol halkasının oluşturduğu halkasal bileşiklerdir. Porfirinlerin karakteristik bir özelliği, pirol halkalarının azot atomlarına bağlanan metal iyonları ile kompleks oluşturmasıdır. Örneğin, hemoglobindeki demirli-porfirin olan hem, bitkilerde fotosentezden sorumlu olan…

Aminoasitler

AMİNOASİTLER Canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor ise, hücrelerin temelinide proteinler meydana getirir.Protein molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir.Amino asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük moleküllerdir.Yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir.  Tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.Bunun yanında…

Labaratuvar

I. LABORATUVARDA KULLANILAN BAZI BİRİM VE KISALTMALAR     Ağırlık Birimleri                                                       Hacim Birimleri   Birim                               Kısaltma                 Katsayı Birim Kısaltma Katsayı Kilogram Kg 103gr       Gram Gr 1 litre lt 1 Desigram Dg 10-1gr     desilitre dl 10-1lt Santigram Cg 10-2gr santilitre cl 10-2lt Miligram Mg 10-3gr mililitre ml 10-3lt Mikrogram mg 10-6gr mikrolitre…

Karbohidratlar

                                                                                KARBOHİDRATLAR       Karbohidratlar,hayvansal organizmaların (omurgalılar)%5 ini (karaciğer,kas gibi) oluştururlarsa da,bitkilerde varlıkları (konsantrasyon ) çok değişkendir.Kimi bitkilerde konsantrasyonları (kuru madde üzerinden ) %70’i  (kuru üzüm gibi)bile aşabilir. Karbohidratlardan  monosakkaridler en küçük yapılardır. Disakkaritler,polisakkaridler ise hidrolizle monosakkarid yapı taşlarını verirler.Bu ikinci grup (hidroliz olabilen )karbohidratlar,sadece monosakkaridlerden kurulursa “homopolisakkaridler”adını alırlar.   Farklı…