27 Belge Biyokimya

Hematolojik Parametreler

HEMATOLOJİK PARAMETRELER   Kan hücreleri biyolojik fonksiyonları ve metabolik karakteristikleri bakımından farklılık gösterirler. Lökositler nukleus, mitokondri, ribozom ve lizozomlara sahiptirler ve böylece protein ve lipidleri sentez edebilirler.  Bu nedenle enerji gereksinimleri yüksektir ve enerjilerini başlıca Krebs döngüsü aracılığıyla elde ederler. Oysa eritrositler (matur olanlar) nukleus, mitokondri ve ribozomları olmadığı için biyosentez reaksiyonlarını gerçekleştiremezler. Krebs Döngüsünü…

HEM sentezi

    HEM SENTEZİ   Porfirinlerin ve hem biyokimyasının bilinmesi vücuttaki hemoproteinlerin değişik fonksiyonlarını (oksijen taşınması, elektron transferi, ilaç metabolizması vb) anlamada temel oluşturur.   Porfirinler, 4 pirol halkasının oluşturduğu halkasal bileşiklerdir. Porfirinlerin karakteristik bir özelliği, pirol halkalarının azot atomlarına bağlanan metal iyonları ile kompleks oluşturmasıdır. Örneğin, hemoglobindeki demirli-porfirin olan hem, bitkilerde fotosentezden sorumlu olan…

Aminoasitler

AMİNOASİTLER Canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor ise, hücrelerin temelinide proteinler meydana getirir.Protein molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir.Amino asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük moleküllerdir.Yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir.  Tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.Bunun yanında…

Labaratuvar

I. LABORATUVARDA KULLANILAN BAZI BİRİM VE KISALTMALAR     Ağırlık Birimleri                                                       Hacim Birimleri   Birim                               Kısaltma                 Katsayı Birim Kısaltma Katsayı Kilogram Kg 103gr       Gram Gr 1 litre lt 1 Desigram Dg 10-1gr     desilitre dl 10-1lt Santigram Cg 10-2gr santilitre cl 10-2lt Miligram Mg 10-3gr mililitre ml 10-3lt Mikrogram mg 10-6gr mikrolitre…

Karbohidratlar

                                                                                KARBOHİDRATLAR       Karbohidratlar,hayvansal organizmaların (omurgalılar)%5 ini (karaciğer,kas gibi) oluştururlarsa da,bitkilerde varlıkları (konsantrasyon ) çok değişkendir.Kimi bitkilerde konsantrasyonları (kuru madde üzerinden ) %70’i  (kuru üzüm gibi)bile aşabilir. Karbohidratlardan  monosakkaridler en küçük yapılardır. Disakkaritler,polisakkaridler ise hidrolizle monosakkarid yapı taşlarını verirler.Bu ikinci grup (hidroliz olabilen )karbohidratlar,sadece monosakkaridlerden kurulursa “homopolisakkaridler”adını alırlar.   Farklı…

Lipitlerin Kimyasal Yapısı

1 – Tuz Teşkili   Altı karbondan yüksek yağ asitlerinin metallerle yaptıkları tuzlara “sabun” denir. Sodyum ve potasyum sabunları suda erirler. Ancak diğer metalerin tuzları (sabunları) genellikle erimezler ve temizleyici değillerdir. Potasyum sabunları sodyum sabunlarından daha fazla yumşaktır ve daha çabuk erirler. Doymamış yağ asitlerinin verdiği sabunlar doymuş olanlara oranla suda ve alkolde daha fazla…

Ateroskleroz Biyokimyası

      ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI           Ateroskleroz elastik arterlerin (aorta, karotis, iliak vb.) ve orta genişlikte müsküler arterlerin (koroner, popliteal arterler) hastalığıdır, nadiren küçük arterler de tutulur. Arter duvarlarının kalınlaşıp elastikliğini kaybettiği arter hastalıklarından bir grubunu oluşturur. Arteriosklerozis arterlerin sertleşmesi anlamında kullanılan genel ifadedir. Arteriolosklerozis ise küçük arterlerin ve arteriollerin proliferasyonu ve hyalin birikimiyle…

Narkoz

Narkoz (Yununcadan: ναρκάειν = uyumak), cerrahi ameliyatların ağrısız ve rahatça yapılabilmesi için, çeşitli ilaçlarla gerçekleştirilen suni uyku hali. Buna genel anestezi ismi de verilmektedir. Bu işi yapan kişiye, narkozitör veya anesteziyolog denmektedir. Narkozun çeşitli devreleri vardır: devre: İlk basamağında hafıza ve hissiyet normaldir. İkinci basamağında hafıza kaybı ve kısmi ağrıya karşı duyarsızlık meydana gelir. Üçüncü…

Yağ asitlerinin Fiziksel Özellikleri

Yağ asitlerinin hem fiziksel hem de fizyolojik özellikleri karbon zincirinin uzunluğuna ve moleküldeki çift bağların sayısına (yağ asidinin doymamışlık derecesine) bağlıdır.     Karbon sayısı düşük olan (10’a kadar) yağ asitleri adi ısıda sıvı ve uçucudur. Daha fazla sayıda karbona sahip olanlar (12:0 ve daha büyük zincirli doymuş yağ asitleri) vucut sıcaklığında katıdır. Bunların erime noktaları…

Lipidler

      Lipidlerin Tanımı     Bloor’a göre lipidler, yüksek yağ asitlerini, bunların oluşturduğu doğal bileşikleri ve bunlarla kimyasal olarak bağlanan maddeleri kapsayan doğal bir madde grubudur. Suda çözünmezler. Ancak eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünürler.Yağ asitlerinin esteridirler veya esterleşebilirler. Canlı organizmalar tarafından kullanılabilirler.     Lipidlerin Önemi     Lipidler önemli depo…