Labaratuvar

I. LABORATUVARDA KULLANILAN BAZI BİRİM VE KISALTMALAR


 


 


Ağırlık Birimleri                                                       Hacim Birimleri


 Birim                              


Kısaltma                


Katsayı


Birim


Kısaltma


Katsayı


Kilogram


Kg


103gr


 


 


 


Gram


Gr


1


litre


lt


1


Desigram


Dg


10-1gr    


desilitre


dl


10-1lt


Santigram


Cg


10-2gr


santilitre


cl


10-2lt


Miligram


Mg


10-3gr


mililitre


ml


10-3lt


Mikrogram


mg


10-6gr


mikrolitre


ml


10-6lt


Nanogram


Ng


10-9 gr


nanolitre


nl


10-9 lt


Pikogram


Pg


10-12 gr


pikolitre


pl


10-12 lt


Femtogram


Fg


10-15 gr


femtolitre


fl


10-15 lt


 


Mol sayısı        maddenin gr cinsinden ağırlığının, moleküler ağırlığına bölünmesiyle elde      


                         edilir.


mmol               milimol  (10-3mol)


mmol                mikromol  (10-6mol)


nmol                nanomol  (10-9mol)


pmol                pikomol   (10-12mol)


eq                    equvalent  (maddenin  molekül ağırlığının tesir değerliğine bölünmesiyle elde


                        edilir. 


meq                 miliequvalent  (10-3eq)


M                    molarite   (1 lt çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısıdır.)


N                     normalite   (1 lt çözeltide çözünmüş maddenin eşdeğer gram sayısıdır.)


m                     molalite   (1kg çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır.)


 


 


II. LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR


 


1. Çeşitli kimyasal maddelerin etkilerinden korunmak amacıyla  beyaz laboratuvar önlüğü     giyilmelidir.


2. Laboratuvarda herhangi bir şey yenmemeli,içilmemelidir.


3. Çalışılan ortam, kullanılan alet ve cam malzemeler temiz olmalı ve kullanıldıktan sonra 


    temiz bırakılmalıdır.


4. Kimyasal maddelere elle dokunulmamalı,tadına kokusuna bakılmamalıdır.


5. Yapılacak deneyle ilgili reaktifler deneyde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.


6. İçinde reaktif veya ana kimyasal madde bulunan kapların ağzı kapalı tutulmalıdır.


7. Kimyasal atıklardan katı olanlar toplama kaplarında toplanmalı, sıvı olanlar lavaboya dökülerek bol su akıtılmalıdır.  


8.  Herhangi bir laboratuvar kazası durumunda vakit geçirmeden laboratuvar sorumlusuna


    haber verilmelidir.


 


III. LABORATUVAR KAZALARINDA İLK YARDIM


 


       Kimyasal maddelerin yutulması veya dökülüp deri ile teması gibi olası laboratuvar kazalarında, soğukkanlı davranılarak laboratuvar sorumlusuna durum hemen bildirilmeli ve aşağıdaki önlemler alınmalıdır:


 


a)      a)      Asit yanıkları: Asitlerin ele dökülmesi veya yüze sıçraması durumunda, asitin sıçradığı yer önce bol  su ile yıkanmalı,sonra bikarbonat çözeltisi ile, daha sonra yeniden bol su ile yıkanmalıdır. Asitlerin göze sıçraması durumunda da göz bol su ile yıkanmalı, sonra %1’lik sodyum bikarbonat çözeltisi ile banyo yaptırılmalı ve mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır.


 


       b) Baz yanıkları: bazların neden olduğu yanıklarda yanan yer önce bol su, sonra %1’lik asetik asit çözeltisi ve sonra yeniden bol su ile yıkanmalıdır.


 


       c) Brom yanıkları:  Önce seyreltik amonyakla, sonra da alkolle veya benzenle yıkanıp bağlanır.


 


       d) Fosfor yanıkları: Önce %1’lik bakır sülfat çözeltisi ile yıkanmalı ve sürekli değiştirilen %1’lik bakır sülfat çözeltisi emdirilmiş sargı bezi ile ıslatılmalıdır.


 


       e) Yutulan maddelerle olan zehirlenmeler: Eğer asit yutulmuş ise, önce bol su sonra magnezya sütü veya sodyum bikarbonat çözeltisi içirilmelidir. Yutulan baz ise önce bol su, sonra sirke (ya da %1’lik asetik asit çözeltisi ) veya limon suyu (yada sitrik asit çözeltisi) içirilmelidir.Yutulan madde bir ağır metal tuzu ise süt veya yumurta akı içirilmelidir. Arsenik, antimon, bakır, kurşun, civa, gümüş, veya diğer metaller yutulmuşsa tuzlu su gibi kusturucular kullanılarak mide boşaltılır.Yutulan maddelerden zehirlenme söz konusu ise hemen %5’lik bakır sülfat çözeltisi içirilmelidir.Kusturma şiddeti çok yüksek olan bu çözelti ile zehirli madde hemen mideden atılır.


   


 


belgesi-472

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin