Aminoasitler

AMİNOASİTLER


Canlı organizmaların temelini nasıl hücreler meydana getiriyor ise, hücrelerin temelinide proteinler meydana getirir.Protein molekülleri hücreyi inşaa eden birer tuğla gibidir.Amino asitler ise proteinleri meydana getiren daha küçük moleküllerdir.Yani amino asitler uzun zincirler oluşturarak proteinleri, proteinlerde kompleks bir şekilde organize olarak hücreyi meydana getirir.


 Tabii karmaşık bir yapıya sahip olan hücre yanlızca proteinlerden oluşmaz.Bunun yanında karbonhidratlar, yağlar, glikolipidler, fosfolipidler ve DNA – RNA molekülleri gibi kimysal maddelerde hücrenin yapısına katılırlar.Fakat proteinsiz bir hücre düşünmek mümkün değildir.


 İlk olarak proteinleri meydana getiren en ufak birim olan amino asitlerin kimyasal yapılarını ve diğer özelliklerini tablo halinde ele alalım.


 
No :


 Amino asit


 Kimyasal formülü


 M.A. (gr/mol)


 İzoelektrik nok.


 Sembolü


1-)


 Alanin


 C3-H7-N-02


 89


 6,0


 Ala


2-)


 Arjinin


 C6-H14-N4-O2


 174


 11,15


 Arg


3-)


 Asparagin


 C4-H8-N2-O


 132


 5,41


 Asn


4-)


 Aspartik asit


 C4-H7-N-04


 133


 2,77


 Asp


5-)


 Fenil alanin


 C9-H6-N-O2


 ~ 165


 5,48


 Phe


6-)


 Glutamin


 C5-H10-N2-O3


 146


 5,65


 Gln


7-)


 Glutamik asit


 C5-H9-N-O4


 147


 3,22


 Glu


😎


 Glisin


 C2-H5-N-O2


 75


 5,97


 Gly


9-)


 Histidin


 C6-H8-N3-O2


 144


 7,47


 His


10-)


 İzolösin


 C6-H13-N-O2


 131


 5,94


 İle


11-)


 Lösin


 C6-H13-N-O2


 131


 5,98


 Leu


12-)


 Lizin


 C6-H14-N2-O2


 146


 9,59


 Lys


13-)


 Metionin


 C5-H11-N-O2-S


 149


 5,74


 Met


14-)


 Prolin


 C5-H9-N-O2


 115


 6,3


 Pro


15-)


 Serin


 C3-H7-N-O2


 105


 5,68


 Ser


16-)


 Sistein


 C3-H7-N-O2-S


 121


 5,02


 Cys


17-)


 Treonin


 C4-H9-N-O3


 119


 5,64


 Thr


18-)


 Triptofan


 C11-H8-N2-O2


 ~ 204


 5,89


 Trp


19-)


 Tirozin


 C9-H7-N-O3


 ~ 181


 5,66


 Tyr


20-)


 Valin


 C5-H11-N-O2


 117


 5,96


 Val


 


 Tablomuzda, doğada en çok bulunan 20 tane amino asitin kimyasal formülleri ve özellikleri verilmiştir.Bunun yanında bilinmeyen amino asitlerde vardır.Bir kaç örnek verelim ;


 Hidroksiprolin, metilizin, fosfoserini iyodotronin vs. gibi.Fakat bu amino asitler ender rastlanan amino asitler olup hücre içinde en çok rastlanılanları tabloda verdiğimiz 20 tanesidir.


 


 


Amino asit molekülleri, bir ucunda ” Amino grubu (NH2) ” diğer ucunda ise ” Karboksil (COOH) ” grubu taşırlar.İşte amino asitlerin yan yana gelip zincirler oluşturarak proteinleri sentezlemesi, bu iki grubun aralarında kovalent veya iyonik bağ yapmasıyla gerçekleşir.


 İki amino asit yan yana geldiklerinde COOH ve NH2 grupları arasında bağlanma meydana gelir ve bu bağa
” Peptid ” bağı adı verilir.Bağlanma sırasında ise bir su molekülü sebest kalır.İki amino asitin yanlızca uç kısımlarını yani karboksil ve amino gruplarının nasıl bağlandını birde reaksiyon şeklinde görelim.


COOH   +   NH2  <——————–>  CO — NH   +   H2O (su)


 Denklemimizde COOH 1.aminoasitin bir ucu, NH2 ise 2.amino asitimizin diğer ucunu temsil etmektedir.Bu uçlar yanyana geldiklerinde COOH grubundan bir oksijen ve NH2 grubundan bir hidrojen serbest kalır.Böylelikle serbest kalan bu atomlar aralarında bağ yaparak suyu oluşturur.


 CO ile NH arasındaki bağ ise ” Peptid ” bağıdır.İki amino asitin yanyana gelmesiyle oluşan peptid bağına
” Dipeptid”, üç veya daha fazla (yüzlerce yada binlerce) amino asitin yanyana gelmesiyle oluşan zincirdeki peptid bağlarına ise ” Polipeptid ” adı verilir.


 Proteinler düz amino asit zincirlerinden meydana gelmesine rağmen oldukça karmaşık yapılara sahiptir.Bunun nedeni ise zincirdeki bazı amino asitlerin birbirleriyle ikinci veya üçüncü bir bağ yapmasındandır.(Bkz. Temel bilgiler sayfası “Proteinler” bölümü).Proteinler hücre için mutlaka gerekli moleküller olup bazı proteinler enzim yapısındadırlar ve hücre içerisinde sürekli olarak kimyasal reaksiyon basamaklarına katılarak metabolik faaliyetleri düzenlerler.


 Hücre amino asitleri yan yana getirip proteinleri sentezlediği gibi aynı şekilde vücuda alınan proteinleride en küçük birimlerine kadar ayırır.Örneğin gıda olarak tüketilen et, yumurta, süt ve yoğurt gibi besinler bol miktarda protein içerir.Fakat hücrelerin her zaman proteine ihtiyacı olmaz ve bu proteinleri amino asitlerine kadar parçalarlar.


 Moleküllerin vücuda alındıktan sonra parçalanması olayına ” Katabolizma “, vücuttaki küçük moleküllerden daha büyük başka moleküller sentezlenmesi olayına ise ” Anabolizma ” denir.


 


 


belgesi-484

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin