Asimetil Karbinol Testi

Asetilmetil Karbinol Testi
01. Deneyin Prensibi
 
 Bu deneyin yapılmasındaki amaç sirkenin üzümden ,diğer meyvelerden veya zirai ürünlerden biyolojik yolla üretilip üretilmediğinin göstergesidir.
 
02. Kullanılan Kimyasallar
 
Fehling I çözeltisi: 69,278 g bakır sülfat (CuSO4.5H2O) 250 mL saf suda çözülerek 1 litrelik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözelti süzüldükten sonra kahverengi şişede ağzı sıkıca kapatılarak uzunca süre saklanabilir.
 
Fehling II çözeltisi: 346 g potasyum sodyum tartarat (KNa-tartarat.4H2O) (Merck 1.08087) tartılarak bir miktar saf suda çözülür. 100 g sodyum hidroksit (Merck 1.06498) tartılıp buda bir miktar saf suda çözülür ve iki çözelti birbiri ile karıştırılıp 1 litrelik hacme saf su ile tamamlanır. 48 saat beklendikten sonra süzülür. Bu çözelti en fazla 2 ay saklanabilir.
 
%40’lık NaOH (gram/hacim) çözeltisi
 
03. Deneyin Yapılışı
 
100 mL sirke örneği NaOH çzöeltisi ile nötrleştirildikten sonra damıtılır. Damıtılan bu üründen 25 mL bir erlene alınır.  Fehling I ve Fehling II çözeltilerinde eşit oranda karıştırılarak 25 mL’lik bir çözelti hazırlanır. Bu çözelti erlendeki örnek üzerine eklenir. Karışım bir kaç saat bekletilir. Bu süre maksimum 24 saat olmalıdır.
 
04. Değerlendirme
 
Bekleme sonunda çözeltinin dibinde kırmızı (CuO) çökeleği oluşursa sirkenin doğal olduğu yonu fermantasyon sonucunda elde edildiği anlaşılır.
 
Biyolojik fermantasyonla elde edilen sirke ürününde dipte çok az bir tortuya rastlanır.
 
Derişik asetik asidin seyreltilmesi ile elde edilen  yapay sirkelerde ise bu tortu hic oluşmaz.
 
 

belgesi-1757

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin