Baharatlarda Uçucu Yağ Tayini

 
   
  
 
 
Yöntem numunededeki uçucu yağın geri soğutucu altında önce buharlaşıp sonra yoğunlaşarak ksilen içerisinde toplanması ilkesine dayanır.
 
 
 
Ksilen (Merck 1.08681)
 
 
 
50 g numune 1 litrelik balon içerisine koyularak üzeri örtülecek şekilde yaklaşık 500-600 mL saf su eklenir. Balonun içerisine kaynama taşı atılır. Uçucu yağ tutucu kısma 1 mL ksilen koyularak Şekil 01. deki düzenek kurulur. Balonun altına ısıtıcı yerleştirilir. Uçucu yağ tutucu kısmın üzerine geri soğutucu bağlanır. Balondaki çözeltinin başlangıçta kaynayıp köpürmesini engellemek amacıyla düşük sıcaklıkta damıtma işlemine başlanır. Uçucu yağ ksilen fazında toplanmaya başlar. Ksilen fazında toplanan yağ miktarı değişmeyene kadar deneye devam edilir. Yağ miktarı değişmediği zaman ısıtıcı kapatılır, geri soğutucu bir müddet daha çalıştırılır ve uçucu yağ tutucunun soğuması beklenir. 
 
 
Okunan yağ değerinden eklenen ksilen miktarı çıkarılır. 50 g örnek alındığı için sonuç 2 ile çarpılıp mL/100g olarak verilir.
 
 
 
                                                             Sudan Hafif Yağlar için                          Sudan Ağır Yağlar için
 
 
 
05. Kullanılan Malzemeler
 
Analitik terazi
 

belgesi-1760

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin