9 Belge Hayvanlarda Biyolojik Sistemler

Böbrekler

BÖBREK ANATOMİSİ: Böbrekler 11. Torasik vertebra ile 3. Lumbal vertabra arasında retroperitoneal bölgeye yerleşmiş bir çift organdır. Sağ böbrek karaciğerin basısı nedeniyle soldan hafifçe daha aşağıdadır. Yetişkin böbreği yaklaşık 12 cm uzunluğunda ve bayanlarda 135, erkeklerde 150 g ağırlığındadır. Abdominal aortadan çıkan renal arterle kanlanır ve renal ven ile vena kava inferior’a dökülür.              …

Sindirim Sistemi Nasıl Çalışır

Organlarımızın farklı görevleri vardır ve bu işlevlerini sistematik bir plan içerisinde sağlıklı oldukları süre zarfında çalıştırmaktadırlar.  Eğer bir organınızda durgunluk yada aksaklık söz konusu olduğu zaman bazı rahatsızlıklar, hastalıklar, cilt lekeleri yada ağrıların oluşması söz konusu olabilir. Sindirim sisteminizin görevi sadece yediğiniz yiyecekleri sindirmek şeklinde görevleri yoktur. Gerekli olan tüm enzimleri enjekte etme konusunda sizlere…

Kan Fizyolojisi

KAN FİZYOLOJİSİ Kan, hücrelerden ve “plazma “ adı verilen bir sıvıdan oluşmuştur. Hücreler eritrositler (kırmızı kan hücreleri), lökositler (beyaz kan hücreleri) ve trombositlerdir. Hücrelerin % 99’undan fazlasını eritrositler oluşturur. Eritrositler kanın oksijen taşıyan hücreleridir.Lökositler vücudu enfeksiyonlara ve kansere karşı koruyan hücrelerdir. Trombositler ise kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. Eğer kan santrifüj edilirse, hücreler plazmadan ayrılır. Hücreler…

Glomerüler Fonksiyon Testleri(Devamı..)

İNÜLİN KLERENS ÖLÇÜMÜNÜN DEZAVANTAJLARI: ²      İnülinin enjekte edilebilir formunun elde edilmesinin ve kullanımının zor olması, ²      Zaman alıcı olması, kan ve idrar örneklerinde miktarlarının saptanmasındaki güçlükler, ²      Mesaneye katater takılmasının gerekliliği ve diğer yöntemlere göre daha fazla sayı ve sıklıkta idrar ve plazma örneklerinin alınmasının gerekliliği yukarıda belirtilen yöntemlerin yaygın kullanımlarını engelleyen faktörlerdir.   KREATİNİN…

Homeotazis

                ELEKTROLİT HOMEOSTAZİSİ:   SODYUM : z      Na reabsorbsiyonu, su, Cl, glukoz, HCO3, üre ve aminoasit reabsorbsiyonu için gereklidir. z      Proksimal tübül sodyuma oldukça permeabıldır. z      Sodyumun %80’i H sekresyonuna zıt olarak Cl ve HCO3 ile birlikte hücre içine girerler. z      Distal tübülde Na ve K/H transportu aldesteron ile düzenlenir.   POTASYUM: z     …

Tubüler Fonksiyon Testleri

TUBÜLER FONKSİYON TESTLERİ:   KONSANTRASYON TESTLERİ:             Distal tübüller ve toplayıcı kanallar idrarı konsantre etmede çok önemli göreve sahiptir. Konsantrasyon testleri böbreklerin osmatik işlevi yapıp yapamadığının araştırılmasında kullanılır.   SIVI KISITLAMA TESTİ: ·         Testi yapmadan önce sabah ilk idrar dansitesine bakılmalı ve 1020’nin üzerinde bulunduysa test yapılmamalıdır. ·         14-16 saat sıvı alımı kısıtlanır, sonra 1.2…

Glomerüler Fonksiyon Testleri

    GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR), böbrek fonksiyonel kapasitesinin en sensitif ve spesifik ölçüsüdür. GFR, fonksiyonel nefron sayısının göstergesi olarak düşünülebilir. Bireyin sahip olduğu nefron sayısı, böbrek hastalığına yakalanabilirliğini gösterebilir. Her iki böbrekte bir dakikada oluşan glomerüler filtrat miktarına Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) adı verilir. Normal bir şahısta bu 125 ml/dk kadardır.…

Kreatinin Ölçümü

KREATİNİN ÖLÇÜMÜ: §         Her gün kastaki bir miktar (yaklaşık % 1-2) serbest kreatin, spontan ve geri dönüşümsüz olarak anhidridi olan kreatinine dönüşür §         Kreatinin, glomerüllerden serbestçe filtre olur. §         Kreatinin, renal tübüllerden önemsenmeyecek derecede geri emilir. §         Renal proksimal tübüllerden sekresyonu %7-10 civarındadır. §         Ancak plazma kreatinin düzeylerinin artmasıyla küçük olan kreatinin sekresyonu belirgin şekilde…

Sinir Sistemi

Sinir Dokusu Hücreleri 1-Nöronlar : Uyarılma , uyarıyı değerlendirme , uyarıyı taşıma (iletme) ve diğer hücreleri uyarma Yeteneği vardır. Sinir sisteminin esas hücreleridir. Uyarıyı alma : Kimyasal veya fiziksel etkilerle dendrıt , hücre gövdesi ve ranvier boğumlarından olur. Uyarıyı İletme (taşıma) : Elektriksel etkiyle gerçekleşir. Uyarma : Kimyasal olarak gerçekleşir. Morfolojilerine göre üçe ayrılır. 1-Uni…