19 Belge Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sayfa 2 / 2

İtirazlar İçin Dokuz Kural

İtirazları Karşılamanın Dokuz Tekniği   İtirazları, hangi konuda olursa olsun ve ne amaçla yapılırsa yapılsın, olumlu bir şekilde cevaplamak, müşteriyi tatmin etmek ve satışa yönelmek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler: 1.       Yapılan itirazın altında yatan gerçek nedeni anlayın. 2.       İtiraza hemen cevap vermeyin. Müşteriye itiraz etme hakkını tanıdığınızı ve itirazına saygı duyduğunuzu gösterin.…

Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş-5

Müşteri ilişkileri yönetimini benimseyen işletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarına dayanan birebir pazarlamayı uygulayarak, başarıya ulaşacaklardır. M.İ.Y içerisinde zaman yönetiminden, satış yönetimine, e- pazarlamadan, veri paylaşımına kadar birçok fonksiyonun gerçekleştirmesine ihtiyaç vardır. Tüm bu fonksiyonlar birbiri ile entegreli çalışacak teknolojik altyapıları da beraberinde getirecektir. Müşteri ilişkileri yönetiminde başarıya ulaşmak isteyen işletmeler şu üç temel yaklaşımı da göz ardı…

Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş-4

Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı son yıllarda moda bir terim olarak kısmen doğru, kısmen eksik ve kısmen de abartılı bir şekilde kullanılmaktadır. M.İ.Y kavramının günümüz iş hayatında çok sık telaffuz edilmesine karşın M.İ.Y aslında işletme yaşamı için yeni bir kavram değildir. Kimileri aslında M.İ.Y’ in, günün şarlarına göre farklı şekillerde uygulanarak, "ticaret" kavramının doğuşuyla başladığını (onbinlerce…

Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş-3

Bu dönemde talebin arzdan daha fazla olması üretilen her ürünün satılabileceğini ve talebi üreticilerin belirleyebileceğini göstermektedir. Ancak 21. y.y. yaşamaya başladığımız dönemde, artık karar sahibi pozisyonuna geçen müşteriler işletmeler karşısında daha bilinçli, farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip, karasız ve kırılgan bir yapı sergilemektedirler. Bu gelişmeler, işletmelerin müşteriye bakışını değiştirmiş ve müşteriyi işletme stratejilerinin odağına yerleştirmiştir…

Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş-2

Şekilden de anlaşılacağı üzere 1960′ lı yıllardan günümüze dek rekabetteki kriterler de değişim göstermektedir. 1960′ lı ve 1970′ li yıllarda geniş pazarlara yönelik hareket eden şirketler kaliteyi göz ardı ederek piyasaya ucuz ve bol ürün sürerken, 1980′ li yıllarla birlikte ucuz ve kalitesiz ürüne doyan tüketici için kalite şirketlerin birbirlerine üstünlük sağlamak için önemli bir…

Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş-1

Küreselleşme, artan rekabet ve teknoloji kavramları gündelik hayatımızda olduğu gibi yönetsel anlamda da birçok değişime yol açmıştır. Üretim süreçlerinde teknolojik entegrasyonun artması, üretim sistemlerini, iş süreçlerini, insana bakışı, ürün kalitesini, işletmenin verimliliğini ilgilendiren birçok yönetsel eylemi etkisi altında bırakmıştır. Farklılaşan ürün miktarı, çeşitliliği ve bilgi teknolojilerindeki gelişme ile birlikte bilgiyle donanmış müşteri profilinde de değişimler…

Müşteriyi elde tutma stratejileri

Mevcut müşterilerinizi elde tutmak için, düşük maliyetli şu on stratejiyi uygulayabilirsiniz.                                   1) Her gün 30 dakikanızı, mevcut iki müşterinizle konuşarak geçirin. Ne istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını ve neyi sevdiklerini/sevmediklerini sorun. Aklınıza yatan fikirleri yaşama geçirin. 2) Şampiyon müşterilerinizi, yönetim kurulunuza katılmaya davet edin. Müşterileriniz, farklı görüşler sunacak ve onların yargılarına değer verdiğinizi anlayacaklardır. 3)…

Ürün Bilgisi

Ürün Bilgisinin Gücü   Ürün hakkında müşterinize bilgi veremiyorsanız satış yapmanız çok güçtür. Ürün bilgisine sahip olmak demek, ürünün modeli, üretim yılı, ham maddesi, stoktaki ürünler, nasıl kullanılacağı, sevkıyat koşulları gibi özelliklerini bilmek demektir. Bu özellikleri bilmenin yanı sıra ürün ile yaratılmak istenen hava nedir, bu ürün nasıl bir yaşam tarzı yansıtmaktadır, piyasadaki ürünler ve…

Musteri Odaklilik nedir ?

Gelisen ve yayginlasan teknoloji,ticaret ve hizmet sektöründe rekabet parametrelerini de degistirmistir.Ucuzluk ve verimlilik ana unsur olmaktan çikmis ve firmalar arasi rekabetin hedefine müsterinin bizzat kendisi konmustur.Yakin 5 yilda müsteriler,tüketim konusundaki kararlarini verirken her yil bir önceki yila göre 2 kat daha fazla bilgiyi degerlendirecekler.Önümüzdeki bes yildan sonra ise bu bilginin üssel olarak artis gösterecegi degerlendirilmektedir.2005’li…