27 Belge Gıda Uygulamaları Sayfa 2 / 3

Gıdalarda Gluten Tayini

  01. Yaş Gluten Tayini    01.01. Yöntemin Prensibi   Buğdayda bulunan depo proteinine gluten denir. Gluten fermantasyon sırasında maya tarafından üretilen CO2 gazının tutulmasını ve yüksek hacimli ekmek oluşumunu sağlar. Yöntem unun seyreltik tuz çözeltisi ile yıkanarak geriye kalan çözünmeyen kısmın (glutenin) tespit edilmesi ilkesine dayanır.    01.02. Kullanılan Kimyasallar   Sodyum Klorür (NaCl)…

Gıdalarda Enerji Hesaplanması

    Gıda ürünlerinin kalori değerleri hesaplanırken öncelikle numunenin kül, protein, yağ ve nem analizleri yapılır. Bulunan değerler toplanarak 100 den çıkarılır ve böylece karbonhidrat değeri bulunur.   Karbonhidrattan gelen enerji hesaplanırken ayriyetten diet lif deneyi yapılarak, bu değer karbonhidrat değerinden çıkarılır. Çünkü diet lifin kalorisi yoktur.   Kalori hesabı yapılırken, bulunan yağ değeri 9…

Gıdalarda Boya Maddeleri Aranması

  01. Et ve Et Ürünlerinde Boya Maddeleri Aranması    01.01. Organik Boya Aranması    01.01.01 Kullanılan Kimyasallar   Gliserin: Eşit hacimlerde gliserin (Merck 1.04093) ve saf su alınarak (1:1) oranında seyreltik çözeltisi hazırlanır % 5’lik salisilat çözeltisi: 5 g salisilat (Merck 1.00631) bir miktar saf suda çözülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine…

Fosfataz Deneyi

      01. Yöntemin Prensibi    Yöntem , sütün iyi bir şekilde pastörize edilip edilmediğini veya pastörüze süte çiğ süt katılıp katılmadığının kontrolu amaçlıdır.   Aynı numuneden alınan farklı örneklere, farklı sıcaklıkta lactognost tabletleri veya buffer eriyiği katılarak belirli sıcaklıklarda inkübasyon sağlandıktan sonra meydana gelecek renk değişimi incelenir.   02. I. Yöntem   02.01.…

DOMATESLERDE 4-CPA (4-klorofenoksiasetik asit) KALINTI MİKTARI TAYİNİ

      01. Yöntemin Prensibi Domateslerde 4-CPA kalıntı analizi yönteminin temel prensibi örneğe uygulanan ön işlemlerin ( hidroliz, ekstraksiyon, ekstraktın temizlenmesi, esterifikasyon) ardından kromotografik (GC-ECD/GC-MS) olarak kalitatif ve kantitatif analizine dayanmaktadır.     02. İzlenecek Yollar   Domateslerde 4-CPA saptanabilmesi için kullanılan yöntemin kapsamını belirleyen temel basamaklar aşağıda sıralandığı gibidir. §         Kalibrasyon §         GC kolon performansının…

Etanol Tayini

  01. Meyve Sularında Etanol Tayini   01.01. Yöntemin Prensibi    Örnekten damıtılarak ayrılan etanolün, asidik ortamda potasyum bikromat ile okside edilmesi ve ortamdaki fazla bikromatın, demir (II) –o-fenantrolin belirteci karşısında, amonyum demir (II) sülfat ile tayin edilmesi yöntemine dayanır.     01.02. Kullanılan Kimyasallar   Derişik sülfürik asit (H2SO4) (Merck 1.00731) Yoğunluğu 1,488 olan…

Dekstrin Aranması

        01. Yöntemin Prensibi   Bu yöntem, balın herhangibir şekilde hileli olup olmadığının kalitatif olarak bulunmasını sağlar.   02. Kullanılan Kimyasallar   0.1 N iyot çözeltisi   Fosfomolibdik asit çözeltisi: : 5 g fosfomolibdik asit son hacmi 100 mL olacak şekilde saf su içerisinde çözdürülür.   03. Deneyin Yapılışı   Analizi yapılacak numuneden test…

Bitkisel Sıvı Yağlarda ve Zeytinyağında Uçucu Madde Tayini

      01. Yöntemin Prensibi   Yöntem 105 °C’deki rutubet dahil uçan maddelerin toplamının bulunması ilkesine dayanmaktadır.    02. Deneyin Yapılışı   Buharlaşma kabının içerisine termometre yerleştirilerek birlikte ağırlığı kaydedilir. İçerisine 20 g örnek tartılır ve kum banyosuna yerleştirilir. Kum banyosu dakikada sıcaklığı 10 °C artacak şekilde ayarlanarak 90 °C ye kadar kap karıştırılarak ısıtılır.…

Berliner- Koopman (Öz Kabartma ) Testi

    01. Yöntemin Prensibi   Bu deney gluten kalitesini belirlemek amacı ile kullanılır. Glutenin zayıf asit içerisindeki hacim artışı ilkesine dayanır.   02. Kullanılan Kimyasallar   0.02 N Laktik asit çözeltisi : Yoğunluğu 1.21 g/ mL olan laktik asitten 2.4 g alınarak son hacim 1 L’ye saf su ile tamamlanır. Hazırlanan bu çözelti geri…

Ticari Glikoz Tayini

    01. Balda Ticari Glikoz Tayini   01.01. Kullanılan Kimyasallar   İyot çözeltisi: 0,5 g iyot (Merck 1.04761 ) ve 0,65 g potasyum iyodür (Merck 1.05051) 25 ml saf suda çözülür.    01.02. Deneyin Yapılışı   Eşit hacimlerde bal ve su karıştırılır. Üzerine birkaç ml iyot çözeltisi eklenir. Eğer bal numunesinde ticari glikoz varsa…