71 Belge Gramer Sayfa 2 / 8

Conjuctions

Likewise:Benzer Şekilde As Opposed To:Aksine On The Contrary:Aksine,tersine (2.Cümle başında kullanılır) In Contrast:Aksine,tersine (2.cümle başında kullanılır) In Contrast To:Aksine,tersine.(İsim başında kullanılır) Vice Versa :Karşılıklı olarak Nevertheless:Yine de,buna rağmen Nonetheless:yine de,buna rağmen (ikinci cümle başında kullanılır) Nothwithstanding:Rağmen (isim başında da,cümle başında da kullanılır) Though:Rağmen,yine de Although/Even Though:Rağmen (Although cümle başında kullanılır) While:…iken (karşılaştırma yapılırken) Otherwise:Aksi takdirde…

Basic Grammer- Regular And Irregular Verbs

The simple past tense of most verbs ends in -ed. These verbs are called regular verbs. Base Form   Simple Past     aim            aimed     bake          baked     open         opened    happen     happened      pull           pulled     push          pushed     scold         scolded     shout        shouted      visit          visited      wait          waited      walk          walked      work          worked…